ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

  • กรมควบคุมโรค สวทช. สภากาชาดไทย DNDi มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงแถลงผลสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีคู่ใหม่ ‘Sofosbuvir+Ravidasvir’ พบมีประสิทธิภาพรักษาโรคสูง อัตราหายขาดสูงถึง 96% ราคาไม่แพง ชี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง ที่ค่ารักษาแพง
    2018-05-07 21:17
  • สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเลือก นพ.อุดม คชินทร คณบดีศิริราช เป็นอธิการบดีคนใหม่ แทน นพ.รัชตะ เผย นพ.ประเวศ ประธานกรรมการสรรหาเสนอ 2 รายชื่อ นพ.อุดม และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นพ.อุดม และให้รักษาการตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ
    2014-12-17 16:50
  • วันนี้ (5 มิ.ย.57) กรมสุขภาพจิต โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการดำเนินการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์ ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม.
    2014-06-05 16:04