ปัญหาท้องไม่พร้อม

  • เจ้าของผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและวงการศึกษา TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 เสนอรัฐเปิดช่อง “ทำแท้งปลอดภัย” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้หญิง ระบุปัญหาท้องไม่พร้อมซับซ้อน จึงควรให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้เลือกเอง
    2020-08-24 20:43
  • มติชน - เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบทั้งการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และเกิดบาดแผลทางใจ สธ.จึงได้เปิดบริการชื่อว่า "ศูนย์พึ่งได้" ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สถิติในรอบ 7 ปี มีเด็กและสตรีที่ถูกทำร้ายรับบริการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จาก 11,542 ราย เฉลี่ยวันละ 32 ราย ในปี 2548 เพิ่มเป็น 22,565 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ในปี 2554
    2013-11-25 10:12
  • คมชัดลึก  - "มีชัย" แนะคิดนอกกรอบแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม เปิดทางเด็กท้อง-คลอดเข้าเรียนตามปกติ พาลูกมาเลี้ยงที่โรงเรียนได้ นำร่องร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ชี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ว่าเมื่อท้องไม่พร้อมแล้วเป็นอย่างไร ดึงสภานักเรียนเข้ามาฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อให้ช่วยเผยแพร่ อย่าทำให้เด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหมดอนาคต ดึงภาคเอกชนร่วมแก้ปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เท่านั้น
    2013-11-25 09:54