ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 • รพ.พระนั่งเกล้าชี้โครงการ “ส่งยาถึงบ้าน” ช่วยคนไข้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แถมยังลดความแออัดในโรงพยาบาล ย้ำเป็นรูปแบบที่ดีสามารถทำได้กับทุกโรงพยาบาล
  2017-11-07 12:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งยา-เวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม อาทิ ยาชุดช่วยน้ำท่วม 1.4 แสนชุด สารส้ม รองเท้าบู๊ท และเสื้อชูชีพ ส่งทีมแพทย์จากส่วนกลาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมกว่า 100 ทีม กำชับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา พร้อมเฝ้าระวังโรคไม่ให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
  2017-01-09 20:35
 • สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21 15:41
 • “หมอวัฒนา” เผยผลการหารือร่วมกับ สตง.มีความเข้าใจและข้อปฏิบัติชัดเจนขึ้น ยืนยัน สตง.ชี้ อปท.จัดรถรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กสามารถทำได้ ส่วนกรณีใช้รถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถทำได้ แต่ให้เขียนคำจำกัดความของรถฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากขึ้น ระบุตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของราชการ คำนึงถึงบริบท ไม่ให้กระทบและสร้างความลำบากให้ประชาชน
  2016-03-21 22:46
 • The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
  2016-03-14 09:14
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ภัยหมอกควันจากฝุ่นละออง ทำ “ห้องสะอาด” ภายในบ้าน สำหรับอาศัยในช่วงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานจนอาจกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เตรียมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “ห้องสะอาด” ในชุมชน 
  2015-10-26 16:15
 • กรุงเทพธุรกิจ - กรมควบคุมโรคพบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 จำนวน 11,513 คน เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ช่วงม.ค.-ก.พ. เผย"เด็กเล็กอายุ 10-14ปี-ผู้สูงอายุ"เสี่ยงป่วย พบมากสุดพื้นที่ลำปาง-อุตรดิตถ์-พะเยา-เชียงใหม่ แนะวิธีป้องกันหมั่นล้างมือให้สะอาด ไอ จาม ปิดปากปิดจมูก นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูร้อน ช่วงเช้าอากาศจะเย็นแต่ช่วงบ่ายอากาศจะร้อน บางวันอาจมีหมอกลงหรือมีฝนตก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ อาจเจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัด ได้ง่าย
  2014-03-06 08:38