พลาสมา

 • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ อธิบายขั้นตอนการนำพลาสมา ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วมาใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่น การบริจาคพลาสมา ใช้เครื่องแยกเฉพาะ ปริมาณที่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผู้บริจาค
  2020-04-18 20:03
 • สภากาชาดไทยขอเชิญผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 บริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคและช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยต้องเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ 14 วันแล้ว จึงจะสามารถบริจาคพลาสมาได้
  2020-04-07 12:06
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย มีพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ระหว่าง นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และนพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) 
  2014-09-16 18:03
 • สภากาชาดไทย จับมือ อย. อภ. สปสช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อใช้ในการผลิตยาแฟคเตอร์ 8 รักษาฮีโมฟีเลีย และ ยาไอวีไอจี ซึ่งเป็นยา จ (2) มีราคาแพง สำหรับรักษาโรคคาวาซากิ และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เผยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพายานำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตได้เอง เพิ่มความมั่นคงทางยาให้ไทย ทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ด้วย
  2014-09-16 17:55
 •   พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า หนึ่งในแผนการพัฒนาศูนย์บริการโลหิตปี 2556-2558 คือ ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โดยจะใช้งบประมาณ 2.2 พันล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล คาดว่าจะเริ่มมีการผลิตเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยได้ ภายในปี 2558 โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเรื่อยๆ จาก 1-3 ปี ผลิต 80,000-100,000 ลิตรต่อปี ปีที่ 4-7 ผลิต 100,000-150,000 ลิตรต่อปี และปีที่ 8 เป็นต้นไป ผลิต 150,000-200,000 ลิตรต่อปี จากที่ปัจจุบันผลิตได้เพียง 10,000 ลิตรต่อปีเท่านั้น
  2013-03-10 10:30