‘พลาสมา’ จากคนหายป่วย ช่วยรักษา ‘โควิด-19’ ยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง

Tue, 2020-04-07 12:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 บริจาคพลาสมา เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคและช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยต้องเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ 14 วันแล้ว จึงจะสามารถบริจาคพลาสมาได้

พลาสมาของผู้ที่หายจากโรค COVID-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรคได้ ดังนั้น มาตรการในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อีกทางหนึ่ง ที่ให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การใช้พลาสมาของผู้ป่วยที่หายแล้ว รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โดยภูมิต้านทานต่อไวรัส COVID-19 ที่ร่างกายสร้างขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นสูงหลังสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ ที่ 4 จะช่วยยับยั้งไวรัส COVID-19 ไม่ให้เข้าไปทำลายเซลล์ปอดจนทำให้ปอดอักเสบรุนแรง และแพร่กระจายสร้างความเสียหายไปทั่วร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้เพิ่มขึ้น หากมีผู้ที่บริจาคพลาสมาพิเศษนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศได้มีโอกาสการรักษาและรอดชีวิตจากโรค COVID-19 เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ การรักษาผู้ป่วยยังต้องพึ่งพาการให้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วย ส่วนการผลิตวัคซีนยังอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาและวิจัยอย่างเร่งด่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำหน้าที่ในการรับบริจาคพลาสมาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ อยู่แล้ว หากมีจำนวนผู้ที่บริจาคพลาสมาพิเศษเพิ่มมากขึ้น จะช่วยผู้ป่วยโรค COVID-19 ในประเทศไทยให้ได้รับการรักษาและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า พลาสมาของผู้ที่หายจากโรค COVID-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาการใช้พลาสมาของผู้ป่วยที่หายดีแล้วสามารถนำมารักษาผู้ป่วยและให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) อนุญาตให้ใช้พลาสมาของผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้วมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบัน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0-2263-9600-99

หรือดำเนินการตามขั้นตอนนี้ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว ต้องการบริจาคพลาสมา

ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/3aKwQ18

คุณสมบัติเบื้องต้น

- ต้องเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายไม่มีอาการแล้ว

- ต้องออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน แล้ว

- ต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม

- ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีแล้ว

ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากท่านมีคุณสมบัติที่สามารถบริจาคพลาสมาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

Add new comment