พิษสุนัขบ้า

 • ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เผย 17 ข้อเท็จจริงโรคพิษสุนัขบ้า “การตรวจหาเชื้อ- สัตว์นำโรค-ไม่ใช่แค่หมาและแมว- เวลาแพร่เชื้อก่อนแสดงอาการ ฯลฯ”
  2020-08-01 22:20
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบปี 2562 จัดซื้อ “วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า” หลัง ปี 61 สถานการณ์แพร่ระบาดทำยอดใช้วัคซีนพุ่ง พร้อมอนุมัติแผนจัดหายาฯ 134 รายการ ปี 62
  2018-06-04 16:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ลดความวิตกกังวลประชาชน ชี้การฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าจำเป็นเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และหากถูกสัตว์กัดก็ต้องฉีดซ้ำ ย้ำมีวัคซีนเพียงพอ
  2018-05-05 14:15
 • กรมควบคุมโรค เผยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนขณะนี้ยังมีเพียงพอ แต่มีปัญหาการกระจายในบางพื้นที่ หน่วยบริการใดมีวัคซีนไม่เพียงพอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมเตรียมดำเนินการตามคำแนะนำใหม่ขององค์การอนามัยโลก เปลี่ยนจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) มาเป็นฉีดเข้าผิวหนัง (ID)เปลี่ยนจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) มาเป็นฉีดเข้าผิวหนัง (ID) เพื่อลดปริมาณการใช้วัคซีน พร้อมชี้แจงบุคลากรรับทราบเร็วๆ นี้ เพื่อลดความสับสนและความกังวลที่อาจเกิดขึ้น
  2018-04-18 11:32
 • กรมควบคุมโรค แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ชี้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคแล้ว หากถูกสัตว์กัด ข่วนหรือเลีย ก็ต้องพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนกระตุ้นต่อ ส่วนประชาชนทั่วไป แนะนำให้เป็นวัคซีนทางเลือกและต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  2018-03-26 21:39
 • รมว.สธ.ขอประชาชนมั่นใจ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในไทยทั้งในคนและสัตว์มีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันโรคและมีคุณภาพตามข้อกำหนด ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
  2018-03-19 13:48
 • “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เผย คนตายโรคพิษสุนัขบ้าพุ่ง ต้นเหตุหน่วยตรวจสอบไล่บี้เทศบาล “ซื้อวัคซีนฉีดให้หมาไม่ได้ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย” ระบุงานด้านสุขภาพ หน่วยตรวจสอบต้องเข้าใจ เน้นผลลัพธ์สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของประชาชน ขณะที่งบ “กองทุนสุขภาพตำบล” อปท.ไม่กล้าใช้จ่าย กลัวถูกใช้งบผิดวัตถุประสงค์เช่นกัน หน่วยงานเกี่ยวข้องจับมือเร่งแก้ปัญหา
  2017-07-21 21:33
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กว่าร้อยละ 80 เกิดจากถูกสุนัขเลี้ยงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ล่าสุดปี 2559 นี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย เนื่องจากไม่ไปพบแพทย์หลังถูกสัตว์กัดหรือข่วน โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องเฝ้าระวังและแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อพบผู้ป่วย ยืนยันไม่เคยปิดบังตัวเลขผู้ป่วย แนะหากพบสุนัขหรือแมว มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เซื่องซึม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชนทันที 
  2016-04-20 17:52
 • นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศปี 59 ชี้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูงด้านโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีผลการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น โรคเอดส์ โรคหัดเยอรมัน โรคตับอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบแจแปนีสเอ็นเซฟาไลติส ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนกและซาร์ส พร้อมปาฐกถาเกียรติยศ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ” 21 มี.ค.นี้
  2016-03-10 16:38
 • สถานเสวภา สภากาชาดไทย เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนและเซรุ่มสำหรับป้องกันและรักษาโรคไข้ทรพิษ พิษสุนัขบ้า และพิษงู เพื่อนำมาใช้ในไทย อาคารที่ตั้งของสถานเสาวภาเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย นามของสถานเสวภามาจากพระนามของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ซึ่งมีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าเสวภาผ่องศรี”
  2014-09-01 12:36