มะเร็งปอด

 • กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  2019-08-03 12:05
 • ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งปอด เนื่องจาก โรคมะเร็งปอดถือเป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในเพศชายและพบมากสุดเป็นอันดับ 5 ในเพศหญิง ซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
  2019-06-17 22:02
 • บุหรี่เผาปอดคนไทยเสียชีวิตกว่า 4 หมื่นคน ย้ำ การขึ้นภาษีบุหรี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลกแนะนำระบบการเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวดีกว่าแบบสองอัตราที่อาจจะทำให้นักสูบหันไปใช้บุหรี่ที่มีราคาถูกกว่าได้
  2019-05-18 12:59
 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยชี้ความท้าทายสาธารณสุขไทย ต้องเร่งแก้วัณโรค องค์การอนามัยโลกจัดไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง คนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 1.2 แสนคน ตาย 1.4 หมื่น คนต่อปี
  2019-02-14 11:38
 • นักวิชาการ มธ. เตือนจุดควันธูปก่อฝุ่นขนาด PM10 หวั่นสูดดมระยะยาวเกิดโรค “มะเร็งปอด” ผลกระทบแรงไม่แตกต่างควันรถยนต์หรือควันบุหรี่ ผลวิจัยตรวจพบกลุ่มเสี่ยงในวัด มีสารก่อมะเร็งสูงกว่าปกติ แนะ 4 วิธีลดผลกระทบ เน้นจุดธูปในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้ง
  2019-02-07 12:27
 • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “Lung Live: รายงานสดจากช่องอกคุณ” รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เสริมความเข้าใจ ให้คนไทยรู้เท่าทันมะเร็งปอด สาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับ 1 ในประเทศไทย
  2018-07-10 14:59
 • ทุกวันนี้มีคนไทยติดบุหรี่มากกว่า 10.5 ล้านคน นั่นหมายความว่าคนจำนวนมหาศาลเหล่านี้กำลังอยู่บนความเสี่ยง
  2017-05-14 14:54
 • นักศึกษาไอที มจธ.เชื่อมโยงวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับการแพทย์ นำความรู้จากห้องเรียนพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อการทำ Bioinformatics ที่เบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว โดยอัลกอริทึมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจหาการแสดงออกของยีนก่อโรคมะเร็งปอด ประหยัดเวลา และช่วยลดค่าใช้จ่าย 
  2016-05-08 17:08
 • สปสช.จับมือองค์กรวิชาชีพสุขภาพควบคุมยาสูบ จัดตั้ง “ศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ” เผยผลสำเร็จ 3 ปี ขยายศูนย์ต้นแบบ 22 แห่งกระจายทั่วประเทศ ดึงบุคลากรสุขภาพรุกงานเลิกบุหรี่ เชื่อมต่อชุมชน พร้อมชวนผู้สูบเป็น “จิตอาสาฟ้าใส” ร่วมเป็นพี่เลี้ยงเลิกบุหรี่ ชี้ช่วยเพิ่มอัตราเลิกบุหรี่สำเร็จ ลดนักสูบ แถมช่วยรัฐประหยัดงบรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบุหรี่ได้  
  2016-04-22 16:28
 • มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6  ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด 
  2015-09-10 09:28
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะเปลี่ยนอำเภอเทพาที่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยที่สุดในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีธรรมชาติที่ยังใสสะอาดบริสุทธิ์ ให้เป็นพื้นที่ปนเปื้อนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของประเทศไทย  คนเทพาคงไม่อยากเป็นเหมือนคนแม่ตาวที่ต้องอยู่กับแคดเมี่ยมอย่างจำใจ 
  2015-07-22 15:19
 • หมอประกิตเรียกร้อง ครม. เร่งเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ลดจำนวนคนไทยที่จะตายจากโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ลงด้วย เตือนผู้สูบบุหรี่ แม้ตรวจร่างกายสม่ำเสมอ ก็อาจไม่พบมะเร็งในระยะแรกได้ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคจะถูกตรวจพบเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3 หรือ 4 แล้ว การรักษาส่วนใหญ่ต้องใช้ยาคีโม (ยาฆ่ามะเร็ง) ซึ่งมีผลข้างเคียงสูงและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทนผลข้างเคียงของยาไม่ไหว
  2015-02-03 21:57

Pages