ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

 • ปลัด สธ.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักจากคนไข้ที่มากขึ้น บุคลากรไม่เพียงพอ และจากกระแสโซเชียลแก้ปัญหาระบบ เน้นการนำเทคโนโลยี ระบบการสื่อสารชี้แจงขั้นตอนการบริการ ลดความกังวลรอการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เปิดคลินิกหมอครอบครัว ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ จัดระบบผู้ป่วยฉุกเฉิน และคลินิกพิเศษนอกเวลา
  2017-07-31 18:28
 • การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) วันที่ 30 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีเสวนา “การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) : ขับเคลื่อนจากนโยบาย ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแปรนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
  2017-05-25 21:42
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวัยทำงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง รวมทั้งมีปัญหาความเครียดจากป่วยโรคเรื้อรัง หนี้สิน จัดระบบดูแลวัยทำงานกว่า 37 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งเสริมสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อโรค จัดบริการคัดกรองโรคจากการทำงานครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พร้อมระบบส่งรักษาต่อและฟื้นฟูต่อเนื่อง
  2016-04-28 18:54
 • กรมสุขภาพจิต ชี้ตุ๊กตาลูกเทพ กระแสนิยม เล่นกับความเชื่อและศรัทธาของคน แนะตั้งสติให้มาก
  2016-01-25 15:18
 • กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยฝึกสติ นำเทคนิค “รู้ลมหายใจและรู้ในกิจที่ทำ” ขณะทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ช่วยให้สุขภาพกาย-ใจแข็งแรง ลดป่วย ลดเครียด ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจาก“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตปีละหมื่นกว่าราย แก้ไขได้ง่ายเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น
  2015-10-30 17:10
 • กรมสุขภาพจิต แนะผนึกพลังชุมชน เปลี่ยน “เหยื่อ” เป็น “ผู้กอบกู้วิกฤต” ยาดี สำหรับผู้ประสบภัย   
  2014-05-29 11:24
 • ข่าวสด - ท่ามกลางปมขัดแย้งของบ้านเมืองที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตของเด็กที่ไร้เดียงสา พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ กล่าววิงวอน ข้อแรกขอให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือยั่วยุคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำร้ายและทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอได้หยุดการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี
  2014-03-05 07:11