“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19 จิตแพทย์แนะวิธีทำงานที่บ้านอย่างไรให้งานดี สุขภาพจิตดีตาม

Mon, 2020-03-30 20:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แนะนำวิธีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home อย่างไรให้ไม่เครียด ว่า โดยหลักการของการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ที่ผ่านมาเน้นตัวบุคคลว่า ต้องทำอะไร ปฏิบัติตัวอย่างไรมากจนเกินไป แต่จริงๆ เรื่องนี้ต้องเป็นในระดับสังคม ประกอบด้วย 1. ครอบครัว 2.สถานที่ทำงาน หรือ องค์กร และ 3.ชุมชน โดยการจะทำให้ทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เครียด คือ ต้องมี 3 สร้าง และ 2 ใช้

นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า การดำเนินการให้ได้ 3 สร้าง 2 ใช้ โดยองค์กรต้องมีส่วนร่วม อย่างการทำ “3 สร้าง” ประกอบด้วย 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัย 2.สร้างความสงบ และ 3.สร้างความหวัง โดยองค์กรต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงาน อย่างการทำงานที่บ้านก็ต้องให้เห็นว่า เพื่อความปลอดภัย ส่วนในเรื่องของความสงบเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่ให้ตื่นตกใจ ก็เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือน ขณะที่ความหวัง หากใครทำงานที่บ้านแล้วให้ความร่วมมือในการทำงานดีก็ต้องมีการชื่นชม ส่วน 2 ใช้ คือ การใช้สัมพันธภาพที่ดี การให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ และการใช้พลัง ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สิ่งสำคัญการทำงานที่บ้านต้องสื่อสารกันอย่างเข้าใจ หากพนักงานรู้สึกเหนื่อย หรือเครียดกับการทำงานมาก อย่างบางรายไม่ได้หยุด หรือทำงานเกินเวลาก็ต้องมีการสะท้อนออกไป และร่วมกันหาทางแก้ปัญหา

“จริงๆ การทำงานที่บ้าน เราจะมีเวลาเพิ่มมาประมาณ 2 ชั่วโมงจากการไม่ต้องเดินทาง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีทำให้มีเวลาเตรียมงานมากขึ้น แต่เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็ต้องพัก เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แทนที่จะป้องกันโควิด-19 อย่างเดียว เราต้องคำนึงถึงสุขภาพจิต สุขภาพกายภาพรวมทั้งหมด และหากพนักงานเริ่มไม่สบายใจ ต้องสะท้อนปัญหาให้ทางองค์กรเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดี และทางองค์กรควรรับฟัง เพื่อจะได้มีการปรับปรุงระบบงานให้สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญตอนนี้คือ เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หาทางออกร่วมกันในการผ่านพ้นโรคโควิด-19ไปให้ได้” ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าว

Comments

Submitted by กนิษฐ on
คนไม่ปฏิบัติการอยู่บ้าน โดยเฉพาะคนจับกลุ่มปาร์ตี้ มั่วสุม ดื่มเหล้า เสพยา น่าจะมีมาตรการทำโทษชัดเจน หรือให้ปรับทัศนคติไปช่วยทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสถานการณ์ COVID19 ก็ได้ค่ะ เช่น ใช้แรงงานทำอุปกรณ์ช่วยเหลือ การช่วยคัดกรองคนติดเชื้อ COVID19 ต้องหาทางให้เค้าเห็นความสำคัญของชีวิต และการอยู่ร่วมช่วยเหลือคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นเสมอๆ

Add new comment