ยาต้านไวรัส

 • หมอสุวัช ผอ.อภ. แจงส่งฝ่ายการตลาดชี้แจง รพ. แล้วอาจเกิดเหตุยาขาดแคลน คาดสื่อสารไม่เข้าใจ ยันหาก รพ. ต้องการให้ อภ. จัดหายาก็จะดำเนินการให้ ย้ำไม่จ้างโรงงานเอกชนผลิตแทน เพราะใช้เวลานาน ลั่นยาเอดส์ไม่ขาดแคลน เพราะมีวัตถุดิบผลิตแล้ว ปัดข้อหาไม่สั่งซื้อเพิ่ม เหตุราคาแพงกว่าจัดซื้อครั้งแรก ต้องรอเสนอบอร์ด ด้านหมอพิพัฒน์ ประธานบอร์ดแจงข้อหาจ้างบริษัททิ้งงานกลับมารับงานต่อ เพราะช่วงที่ประกวดราคา บริษัทดังกล่าวยังไม่ถูกประกาศว่าทิ้งงาน จึงมีสิทธิ์เข้ามาเสนอราคา
  2014-07-09 15:14
 • สธ. กรมควบคุมโรคจับมือองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ตรวจเอชไอวีฟรีเนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ 1 ก.ค. ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย ยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีราว 250,000 รายที่ยังไม่รู้ผลเลือด ย้ำ รู้ผลเลือดเร็ว รักษาเร็ว ช่วยลดปัญหาเอดส์ได้
  2014-06-19 14:37
 • เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชู ความร่วมมือ สปสช. เครือข่ายเอดส์ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ส่งผลสิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วยเอดส์พัฒนาต่อเนื่อง ช่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสคุณภาพ การรักษา รวมทั้งเดินหน้างานป้องกันลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมเผย ปีงบ 58 มติบอร์ดสปสช.เตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ จ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อทุกราย ไม่จำกัดค่าซีดีโฟ   
  2014-05-29 15:57
 • ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย องค์การเภสัชกรรม(อภ.)  มอบยาต้านไวรัสเอชไอวี ผ่านเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อของโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา ที่องค์การเภสัชกรรม 
  2014-05-03 17:07
 • ผลวิจัยชี้ชัด ยิ่งรับยาต้านไวรัสเอชไอวีเร็ว ยิ่งช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คู่รักและลูกในครรภ์ได้ กรมควบคุมโรคเผยข่าวดี 1 ต.ค. 2557 เริ่มให้ยาต้านไวรัสได้ทันที ตามความสมัครใจ โดยไม่ต้องรอให้ค่า CD4 ต่ำกว่า 350 ทุกสิทธิการรักษา
  2014-05-01 17:43
 • สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข เตรียมเดินหน้าโครงการ Task shifting เพื่อศึกษารูปแบบการขยายระบบดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จาก รพช.สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก หวังให้เกิดการดูแลติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ซ้ำลดภาระงานและความแออัดในโรงพยาบาล
  2014-04-20 11:25
 • มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จี้ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวของสธ. จ่ายยาเอฟฟาไวแรนซ์ให้แรงงามข้ามชาติ หลังยาหมดสิทธิบัตร
  2014-03-18 11:52
 • สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” วันที่ 28 ม.ค.ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พบคนทำงานด้านเอดส์ซิวทั้ง 4 รางวัล ตัวแทนผู้รับรางวัลชมไทยลดการติดเชื้อได้ดี แต่ยังห่วงผู้ติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มชายขอบต้องเข้าถึงการคัดกรอง ชี้รู้ตัวเร็ว รักษาแต่ต้น ช่วยรักษาชีวิตและป้องกันแพร่ระบาดได้
  2014-01-27 18:58
 • บ้านเมือง - น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.มีภารกิจการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีงบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งในปี 2557 ได้รับจัดสรร 2,946.997 ล้านบาท แบ่งเป็น งบดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,874.497 ล้านบาท และงบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 72.5 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรลงสถานพยาบาลเพื่อชดเชยค่าบริการดูแลผู้ป่วยตามปริมาณงาน และอีกส่วนหนึ่งสำหรับสนับสนุนการจัดบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลการดำเนินงาน
  2013-12-13 10:46
 • ไทยโพสต์ - นายแพทย์โสภณ เมฆธนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มเด็กว่าปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ 440,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กประมาณ 14,000 คน ในทุกๆวันจะมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมเชื้อเอชไอวี หากไม่ได้ยาต้านไวรัสเด็กเหล่านี้จะเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าขวบ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นเด็กด้วยการ แจกยาต้านไวรัส (ARV) ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อทั่วประเทศ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดจนสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลงเหลือต่ำกว่าร้อย
  2013-12-03 09:28
 • เดลินิวส์ - เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยเอดส์จำเป็น ต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิผลสูงสุด และจะต้องกินยาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอไปตลอดชีวิต เพื่อกดให้เชื้อไวรัสในร่างกายคงอยู่ในระดับต่ำไปยาวนานที่สุด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืน ยาวขึ้น แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาที่ตามมาจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษานั่นก็คือ "เชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส" ซึ่งก็อาจมาจากผู้ป่วยละเลยคำสั่งแพทย์กินยาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ลืมกินยา หรือกินยาไม่สม่ำเสมอ ทำให้ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้น เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาในสูตรที่มีราคาแพงขึ้นกว่าเดิ
  2013-09-26 08:42
 • สปสช.เตรียมเสนอบอร์ดสปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งเป้าปี 57 เพิ่มยาต้านไวรัสสูตร 3 หลังพบอัตราดื้อยาสูงขึ้น เพิ่มยาลดไขมันในกลุ่มผู้รับยาต้าน และยารักษาไขมันในเลือดผิดปกติ เน้นการรักษาและป้องกัน และตรวจคัดกรองเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษารวดเร็ว และออกแบบระบบบริการร่วมกับสธ.เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถบริการผู้ติดเชื้อได้มีประสิทธิภาพ
  2013-06-19 17:08

Pages