ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -เรื่องเดียวที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ในโลกนี้คือเรื่องการเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ใช่เพราะทุกข์จากการเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ทุกข์จากการที่ต้องคิดว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้รักษา
  2013-09-11 10:23
 • แนะ มท.จับมือสปสช.ตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้ ขรก.ท้องถิ่น
  2013-07-30 18:11
 • การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ... และขยายเวลาของแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในช่วงปี 2551–2555 ออกไปจนถึงปี 2559 พร้อมทั้ง อาจจะมีการพิจารณามีการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในการจัดหาเครื่องบินโบอิง 737 การจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญรวม 3 ลำ และรับทราบการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองกว่า 40 ตำแหน่งหลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนในการพิจารณาเป็นวาระจร
  2013-07-30 15:45
 • ห้วงเวลาของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นับเป็นช่วงแห่งการปฏิรูป สธ. อย่างแท้จริง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบนัก เห็นได้จากกรณีการปรับนโยบายค่าตอบแทน ที่ส่งผลให้แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนออกมาต่อต้านกันร่วมเดือน ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เพราะประเด็นค่าแรงของบุคลากรสาธารณสุขพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ประสิทธิภาพการบริการก็ยังไม่ชัดเจนว่า ดีขึ้นจริงหรือไม่...
  2013-07-29 07:21
 • เคาะแล้ว!งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯกว่า 1.8 แสนล้านบาท หลังบอร์ดสปสช.มีมติรวมเงินเดือนและค่าตอบแทน รพ.สธ. เป็น 100%เตรียมเสนอ ครม. 26 มี.ค.นี้ ยันไม่กระทบงบค่ารายหัวบัตรทองชี้ช่วยให้รู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
  2013-03-26 10:32
 •  
  2012-12-02 11:32
 • "หมอประดิษฐ์" รุกนโยบาย 30 บาทยุคใหม่ เน้นปรับโครงสร้างการเงินการคลังให้สมดุลตั้งเป้า 1 ปีจะมีหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลระดับชาติ พร้อมบูรณาการ 3 กองทุนเท่าเทียม เตรียมเดินหน้าบูรณาการขยายสิทธิรักษามะเร็งทั้งระบบมาตรฐานเดียว "บอร์ดสปสช."อนุมัติเพิ่มยาแพง 7 รายการ บรรจุสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาเพิ่ม
  2012-11-07 09:50
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิประชาสังคมและเครือข่ายจัด เวทีสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการตามมาตรา18(13) ประจำปี 2555 ระดับโซนอุบลราชธานีกลาง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขจาก 5 อำเภอ คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร , วารินชำราบ , สำโรง , โขงเจียม และสิรินธร
  2012-08-15 10:19