รัฐพล เตรียมวิชานนท์

 • สปสช.เผย 7 ปี มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 106 แห่งใน 73 จังหวัด ตั้งเป้าปี 59 ครบทุกจังหวัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน กรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการรับบริการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจับผิด แต่รับข้อเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งหน่วยบริการและประชาชน
  2015-12-11 11:48
 • สปสช.ประเดิมประชาพิจารณ์ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” วันแรกเน้นรับฟังความเห็นผู้ให้บริการส่วนกระทรวงสาธารณสุข ประธานชมรมต่างๆ ในระบบสาธารณสุขเข้าร่วมนำเสนอครบ ทั้ง ชมรม รพศ./รพท.  ชมรม นพ.สสจ. ชมรม ผอ.รพช. และชมรมแพทย์ชนบท เป็นต้น พร้อมตั้งผู้แทน สธ. – สปสช.รวบรวมความเห็นเพื่อความเป็นกลางนำเสนอต่อเวทีประชาพิจารณาใหญ่ 2 ก.พ. นี้
  2015-01-29 21:43
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.เผยมี รพ.ใน กทม. 6 แห่งกระจายรายชื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทองไปยังคลินิกใกล้บ้าน ระบุ รพ.เลิดสิน เตรียมย้ายสิทธิอีกแห่งในปีนี้ ฟุ้งส่วนใหญ่ผู้ป่วยพอใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ลดความแออัดใน รพ. แนะ ปชช.เช็กสิทธิตัวเองก่อน ลั่นย้ายสิทธิแล้วเดินทางลำบากแจ้งย้ายกลับได้
  2014-05-27 11:27
 • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีข่าวโรงพยาบาล 2 แห่งเบิกยาคุมกำเนิดในงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เฉพาะส่วนที่มีบริการเด่นชัด (PP Express Demand) กว่า 35 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555-2556 ว่า จากการตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายมียอดสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ จึงบล็อกงบของปี 2556 ไว้ก่อน โดย สปสช.กทม.แจ้งเรื่องนี้ให้คณะทำงานด้านการเงินการคลัง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กทม.ทราบแล้ว ล่าสุดมีคำสั่งให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง
  2013-07-16 10:23
 • สปสช.กทม.เผยเข้าใจปัญหาคลินิกอบอุ่น โดยเฉพาะคลินิกอบอุ่นที่มีเครือข่าย 1-2 แห่ง เหตุต้องแบกรับความเสี่ยง แจงปี 57 เตรียมเพิ่มงบผู้ป่วยนอก และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้คลินิกอบอุ่น ยกเป็นกลไกสำคัญบริการสุขภาพประชาชนในเขตเมือง แต่ยืนยันต้องทำตามข้อบังคับของสำนักงบฯไม่สามารถใช้เงินข้ามหมวด โดยดึงงบส่งเสริมสุขภาพมาใช้กับผู้ป่วยนอกได้ เตรียมเสนอบอร์ดสปสช.พิจารณาอีกครั้ง
  2013-06-18 20:42

Pages