รับฟังความเห็น

 • 15-16 ส.ค. นี้ สปสช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 สู่การพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” เพิ่มประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ระดมความเห็นร่วมขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์ของไทย
  2019-08-12 11:31
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “แผนรับฟังความเห็นกองทุนบัตรทอง ปี 62” ระดมความเห็นผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ สู่การปรับปรุง พัฒนาระบบ เริ่ม มิ.ย.- ก.ค.62 นี้ เพิ่มประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” หนุนนโยบายรัฐ จัดบริการแพทย์แผนไทยภายใต้กองทุนบัตรทองอย่างเหมาะสม เผย ปี 62 ขยายช่องทางรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมทั่วประเทศ
  2019-03-12 12:25
 • “หมอปิยะสกล “ รับข้อเสนอจากเวทีรับฟังความเห็นพัฒนาสิทธิบัตรทอง ปี 61 ย้ำ “รับฟังความเห็นทั่วไป” กลไกสร้างการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมกัน หนุน 16 ปี “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สู่ความสำเร็จ นานาชาติยอมรับ ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชื่นชม สปสช.สร้างความแข็งแกร่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดทำข้อสรุป นำเสนอต่อบอร์ด สปสช.ต่อไป
  2018-08-18 13:06
 • เริ่มแล้ว “เวทีรับฟังความเห็นบัตรทองระดับประเทศ ปี 61” ร่วมแก้ปัญหา “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม พร้อมรับฟังความเห็น 7 ด้าน สู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ พร้อมเผยผลจากการรับฟังความเห็น มีผลดีทางตรงและทางอ้อม สร้างการมีส่วนร่วม หนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่ความสำเร็จ
  2018-08-15 10:22
 • ความคืบหน้า สนช.รับฟังความเห็นทำร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อแก้ไขกฎหมาย จัดรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ภาค พร้อมเชิญร่วมแสดงความเห็นถึง 12 ม.ค.61 นี้
  2018-01-04 09:36
 • เวทีรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าวันแรก ในส่วนผู้ให้บริการ สธ. ประธานชมรมต่างๆ ในระบบสาธารณสุข ขึ้นเวทีเสนอปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข โดยชมรม รพศ./รพท.ยันขอเดินหน้าเขตสุขภาพ สธ. เชื่อเป็นทางออกลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริการ พร้อมปราม สปสช.อย่าโฆษณาสิทธิประโยชน์เกินจริง ควรตกลงกับผู้ให้บริการก่อน, ชมรม นพ.สสจ.เสนอขอแยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย เพื่อให้งบลงหน่วยบริการชัดเจน, ชมรม ผอ.รพช. เสนอขยายสิทธิครอบคลุมคนรอพิสูจน์สถานะ ลดปัญหาสภาพคล่อง รพ.ชายแดน พร้อมขอ สธ.และ สปสช.จับมือจัดทำแผนหน่วยบริการระยะยาว กันการเมืองตั้ง รพ.สร้างปัญหาเพิ่ม, ชมรมแพทย์ชนบท เสนอคงวิธีจัดสรรเดิม แต่ให้ปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
  2015-01-30 10:50
 • สธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วประเทศ ให้มีส่วนร่วมออกแบบโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อไปบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2014-06-28 10:35