วัณโรคดื้อยา

 • คนไทย 20 ล้าน มีเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในตัวเอง แต่ยังไม่ถึงขั้น “เป็นโรค” แนะเร่งติดตามในกลุ่มเสี่ยงป้องกันขยายเป็นโรค ขณะที่ 3 กองทุนสุขภาพให้สิทธิประโยชน์รักษาครอบคลุม ผอ.สำนักวัณโรค ระบุ ปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยคือไม่รับประทานยาต่อเนื่อง จนทำให้ดื้อยา ส่งผลให้ค่ารักษาแพงกว่าเดิม 50 เท่า
  2019-08-08 16:06
 • “หมอปิยะสกล” แสดงแนวคิดในเวทีโลก เสนอ 4 แนวทางหยุดวัณโรค นโยบายเข้มแข็ง เสริมแรงด้วยความรู้ รวมหมู่เป็นเจ้าของ ต้องก้าวต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่รังเกียจ ลดการตีตรา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  2017-11-23 19:53
 • ​คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชื่อและอาการที่สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
  2017-09-25 14:41
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยด้วยโรควัณโรค 113,900 คน เข้าสู่ระบบการรักษาประมาณ 67,000 คน ตั้งเป้าลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยาภายในปี 2562
  2015-12-04 14:11
 • กรมควบคุมโรค เดินหน้าแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาระดับประเทศ มุ่งเป้าหมายเพื่อลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยา ภายในปี 2562 หลังพบมีแนวโน้มดื้อยาเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่แต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่กว่า 1 แสนราย
  2015-09-22 12:03
 • “หมอยุทธิชัย” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัณโรค แจง สปสช.ไม่ใช่สาเหตุทำให้เกิดวัณโรคดื้อยาในไทย แต่สาเหตุมาจาก ผู้ป่วยกินยาไม่ครบตามกำหนด และหน่วยบริการไม่ได้ติดตามการรักษา ระบุสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ไม่ใช่ความขัดแย้ง สธ.-สปสช. แต่เป็นสถานการณ์เชื้อดื้อยาวัณโรคในไทย หลังกองทุนโลกตัดงบช่วยเหลือด้านวัณโรค ชี้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหากเป็นกลุ่มที่เข้ามาผิดกฎหมายใครจะดูแล สปสช.ไม่สามารถดูแลได้ เพราะกฎหมายให้เฉพาะดูแลคนไทยเท่านั้น หากเปลี่ยนเป็น สธ.โดยกรมควบคุมโรค ก็ทำได้เพียงดูแลป้องกัน ไม่มีงบรักษา ชี้หากไม่เร่งดูแล ปัญหาวัณโรคดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน
  2015-07-07 17:30
 • 'พม่า' ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวัณโรคนานาชาติ กำลังเผชิญการระบาดอย่างหนักของวัณโรคดื้อยา โดยมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 เท่า
  2013-08-24 09:25