วันแรงงาน

 • คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมอีก 1,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนกรณีเข้ารับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสได้รับการตรวจและดูแลการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันแรงงาน
  2018-03-27 21:32
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวัยทำงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง รวมทั้งมีปัญหาความเครียดจากป่วยโรคเรื้อรัง หนี้สิน จัดระบบดูแลวัยทำงานกว่า 37 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งเสริมสถานที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อโรค จัดบริการคัดกรองโรคจากการทำงานครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พร้อมระบบส่งรักษาต่อและฟื้นฟูต่อเนื่อง
  2016-04-28 18:54
 • รมช.สธ.เร่งพัฒนาสุขภาพวัยแรงงาน และพัฒนาสถานประกอบการที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่น่าทำงาน เผยขณะนี้ไทยมีคนวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 38 ล้านกว่าคน ใช้เวลาทำงานตลอดอายุประมาณ 81,900 ชั่วโมง ข้อมูลล่าสุดมีผู้เจ็บป่วยจากการทำงานปีละ 130,000 กว่าคน
  2015-05-01 19:26
 •   เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ว่ากระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานโดยใช้งบประมาณทั้งหมด 6 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดงานในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ล้านบาท และจัดงานใน 4 ภาค อีก 2 ล้านบาท สำหรับสถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ จะมีพิธีตักบาตรที่ลานพระรูป และจัดกิจกรรมอื่นบริเวณสนามหลวง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานวันพืชมงคล ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม
  2013-04-29 10:12