ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ว่ากระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานโดยใช้งบประมาณทั้งหมด 6 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดงานในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ล้านบาท และจัดงานใน 4 ภาค อีก 2 ล้านบาท สำหรับสถานที่จัดงานในกรุงเทพฯ จะมีพิธีตักบาตรที่ลานพระรูป และจัดกิจกรรมอื่นบริเวณสนามหลวง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานวันพืชมงคล ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม

"กระทรวงแรงงานอยากให้ผู้ใช้แรงงานนอกระบบเข้าโครงการประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อให้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจากการหารือกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ฝากถึงผู้ใช้แรงงานว่า "หากต้องการเรียกร้องสิทธิทางด้านแรงงาน ขอให้ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น การปิดถนนประท้วง เป็นต้น" นายเผดิมชัยกล่าว

นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีข้อเรียกร้องที่จะยื่นต่อนายกฯ 11 ข้อ อาทิ 1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 2.ออกกฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการปิดกิจการเลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย และ 3.ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างเอกชน และเงินตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินรายได้อื่นๆ เป็นงวดสุดท้ายของลูกจ้าง เป็นต้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 เมษายน 2556