วิชระ เพ็งจันทร์

 • ฐานเศรษฐกิจ - วันนี้ (8 มกราคม 2557) ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วิชระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของเขตบริการสุขภาพ
  2014-01-09 09:00
 • ปลัด สธ.พอใจผลดำเนินงานเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ชี้ ปชช.เข้าถึงบริการสุขภาพรวดเร็วขึ้น ฟุ้ง รพ.ศูนย์ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 90 นาที จากเดิม 120 นาที ขณะที่โรคมะเร็ง เป็นปัญหารักษาที่พบมากสุดเฉพาะปี 56 พบผู้ป่วยใน 8 จังหวัดรวมกว่า 1.6 หมื่นราย และต้องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับเคมีบัดที่กรุงเทพฯมากที่สุด เฉพาะปี 56 จำนวน 1,500 ราย เผย สธ.เตรียมเปิดศูนย์ศูนย์มะเร็ง บริการฉายแสงรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี เดือน เม.ย.นี้
  2014-01-08 20:06
 • ปลัด สธ.พอใจผลดำเนินงานเขตบริการสุขภาพ ที่ 5 ชี้ ปชช.เข้าถึงบริการสุขภาพรวดเร็วขึ้น ฟุ้ง รพ.ศูนย์ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 90 นาที จากเดิม 120 นาที ขณะที่โรคมะเร็ง เป็นปัญหารักษาที่พบมากสุดเฉพาะปี 56 พบผู้ป่วยใน 8 จังหวัดรวมกว่า 1.6 หมื่นราย และต้องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับเคมีบัดที่กรุงเทพฯมากที่สุด เฉพาะปี 56 จำนวน 1,500 ราย เผย สธ.เตรียมเปิดศูนย์ศูนย์มะเร็ง บริการฉายแสงรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี เดือน เม.ย.นี้
  2014-01-08 20:04
 •   เมื่อวันที่ 12 มกราคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีความฉลาดทางสติปัญญา หรือไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว เพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลว่า สธ.ได้ทำโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก แรกเกิด-5 ขวบ กลุ่มวัยเรียน 6-11 ขวบ และกลุ่มวัยรุ่น 12-18 ปี ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย และพัฒนาระบบข้อมูลขยายผลลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2013-01-13 10:08