สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • มติชน - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ทั้งนี้ ในปี 2557 มีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีที่สามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 10 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เครือข่ายบางปะหันแปดเซียนนักเรียนฟันดี จ.พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก จำนวน 13 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายรู้ทัน ฟันงาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายเด็กพิมายรักษ์ฟัน จ.นครราชสีมา และสำนักงานเข
    2014-02-20 08:03
  • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ได้มีการหารือถึงกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาท และให้นำดอกผลมาบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการส่งการทำกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากรายละ 13 บาท เป็น 20 บาททางศธ.จึงได้นำมาปรับเพื่อจัดสรรอาหารให้เด็กและการปรับตำรับอา
    2014-02-04 13:57
  • เดลินิวส์ - ระบบการจัดอาหารในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องสำคัญต่อภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชน ถือเป็นหัวใจของพัฒนาการทางความคิด การเรียนรู้ ให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมี ข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดอาหารในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก รวมทั้งขาดกลไกเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
    2013-09-30 10:23