สิทธิการตาย

 • ปัจจุบันเกิดวิวาทะเกี่ยวกับ “เครื่องช่วยหายใจ” เนื่องจากบางส่วนมองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการรักษาชีวิตผู้ป่วย หากถอดเครื่องเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะตาย ขณะที่บางส่วนก็มองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการยื้อชีวิตที่ทำให้ผู้ป่วยตายไปอย่างทุกข์ทรมาน วิวาทะนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลวัตรของสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุและมีผู้ป่วยที่เป็นโรครักษาไม่หายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
  2018-07-23 09:04
 • เสวนาวิชาการ “สิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแนวปฏิบัติกรณีการเสียชีวิตที่บ้าน” ไขข้อข้องใจ เมื่อเลือกวาระสุดท้าย จากไปอย่างสงบที่บ้าน ต้องผ่าศพหรือไม่
  2017-10-17 15:56
 • เมื่อเดือนกรกฎาคมของปี 2016 เบทซี เดวิส ซึ่งเป็นจิตรกรและนักศิลปะการแสดง ได้เชิญเพื่อนสนิทและสมาชิกครอบครัวไปที่บ้านของเธอในเมืองโอไจ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อที่จะจัดการปาร์ตี้กันเป็นเวลา 2 วันเต็มๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ ทุกคนได้รับอนุญาตให้ทำอะไรอะไรก็ได้ อยากแต่งตัวยังไงก็ได้ อยากจะร้องเพลง เต้นรำ เล่นเกม หรืออะไรก็ทำได้หมด ยกเว้นอยู่แค่อย่างเดียว “ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ร้องไห้ ยกเว้นตัวเธอเองเท่านั้น”
  2017-02-09 09:51
 • เวที สช. เจาะประเด็นหนุนสิทธิผู้ป่วยตายตามธรรมชาติ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รับมือสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นักกฎหมายชี้คำพิพากษาศาลปกครองช่วยคุ้มครองแพทย์ ขณะที่ รพ.จุฬาฯ ตั้งทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พร้อมให้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย
  2015-07-01 18:58
 • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าว สช. เดินหน้าหนังสือแสดงเจตนาไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย หลังศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษา "ยกฟ้อง" คดีพิพาทที่มีผู้ฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ยกเลิกกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 12 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที
  2015-06-21 10:51
 • ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ให้ยกเลิกกฎกระทรวงไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายวาระสุดท้ายของชีวิต ชี้ สิทธิการตาย มาตรา 12 ไม่ขัดกฎหมาย เปิดทางผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตายอย่างธรรมชาติ ไม่ขอรับบริการทางการแพทย์เพื่อยื้อลมหายใจ แต่มีเงื่อนไขต้องดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่อง ย้ำกฎกระทรวงทำตามขั้นตอนกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ด้านสช. เดินหน้าหนังสือแสดงเจตนาไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย
  2015-06-20 12:21
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกรณี ร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายขอสิทธิที่จะไม่รับการรักษา หรือสิทธิการตาย เพราะเห็นว่ากระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน และไม่ขัดไม่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2015-06-19 14:35
 • สช.จับมือกรมคุ้มครองสิทธิฯ กระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการแสดงเจตนาที่จะตายอย่างสงบ เป็นทางเลือกให้แพทย์ตัดสินใจสำหรับแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย-การขยายตัวของโรคร้ายแรงและเรื้อรัง พร้อมกระตุ้นวงการแพทย์เพื่อสร้างระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  2014-09-15 20:19
 • เบลเยียมกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ไม่มีอายุมาเป็นข้อจำกัดในการทำการุณยฆาต หรือ ยูแทนนาเซีย (euthanasia) อีกต่อไป เมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบตามความคาดหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากผ่านวุฒิสภา ผ่านการถกเถียงอย่างสะเทือนใจและเจ็บปวดมานานหลายเดือนจากฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านว่า อะไรคือหนทางดีที่สุดในการบำบัดผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายที่หมดหวังรักษา ไม่มีวิธีที่จะทุเลา ทุกข์ทรมานสุดจะทน และปรารถนาจะจบชีวิตของตนเอง เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีสิทธิที่จะตายอย่างสงบได้
  2014-02-16 12:23
 • มีผู้คนจำนวนมากที่มีทัศนคติต่อความตายว่าเป็นการพลัดพราก เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว แม้เราจะมีความเชื่อต่อชีวิตหลังความตายแตกต่างกัน แต่มนุษย์ย่อมรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงเมื่อต้องเผชิญกับความตาย บางคนอาจมองความตายเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง บ้างพยายามที่จะประวิงเวลาการตายให้นานที่สุดทั้งที่เราทุกคนต่างรับรู้ว่าความตายเป็นสิ่งแท้แน่นอนสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนทุกชีวิตต่างต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  2013-11-12 09:45