หมออนามัย

 • เครือข่ายหมออนามัย และชมรมรอง นพ.สสจ. เข้ามอบดอกไม้และพระไพรีพินาศให้กำลังใจ ปลัดสธ.ให้แคล้วคลาดจากศัตรูที่คิดร้าย พร้อมหนุนเขตสุขภาพ จี้กลุ่มเรียกร้องหยุดสร้างความแตกแยก ด้าน นพ.ณรงค์ ลั่นเดินหน้าต่อ ไม่เสียใจสิ่งที่ทำ แม้มีบางกลุ่มไม่เห็นด้วย ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แจงหลังเดินสายตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ พบปัญหา รพ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน ถูกสปสช.เรียกเงินคืน รพ.เชียงคำ พะเยา ได้รับเงินจัดสรรล่วงหน้า ดูจากผลงานควรจะได้รับเพิ่ม ก็ถูกเรียกคืน รพ.น่าน ผ่าตัดนิ่วได้มาก แต่ก็ยังไม่ได้เงิน เพราะระเบียบจัดสรรเงินยังไม่ออก
  2015-01-29 21:18
 • นายกสมาคมหมออนามัย จี้ สป.สธ. เร่งแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค หลังไม่ขยับมานานกว่า 4 ปี ส่งผลการทำงาน รพ.สต.ไม่คล่องตัว เกิดความสับสนในการทำงาน และไม่สะท้อนภารกิจทำงานในพื้นที่ ด้านรองปลัดสธ. ชี้ความก้าวหน้าของข้าราชการ ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างเพียงอย่างเดียว ยันเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 
  2015-01-19 16:24
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย จัดประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มุ่งประเด็น “ทศวรรษการพัฒนารพ.สต.เพื่อประชาชน” สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในระบบริการปฐมภูมิ ร่วมชี้ทางออกนำสู่การปรับปรุงมาตรฐาน ที่เน้น เข้าถึง- เข้าใจ -รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
  2014-12-23 16:50
 • นพ.โกมาตรชี้หมอครอบครัวเป็นนโยบายที่ดี แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างหมอใหญ่และหมออนามัยในพื้นที่ อย่าให้ทีมพื้นที่ซึ่งใกล้ชิดชาวบ้านเป็นเพียงทีมสนับสนุน จัดคิวเยี่ยมบ้าน เตรียมอาหาร พอทีมหมอครอบครัวกลับไปก็ทิ้งภาระคีย์ข้อมูล เช็คสต็อกยาไว้ แต่ต้องพัฒนาเคียงคู่เป็นแกนหลักกับหมอครอบครัว จนเกิดเป็นระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ไม่ใช่แค่การเยี่ยมบ้าน
  2014-12-08 11:12
 • นักวิชาการ สสอ.โพทะเล หนุนหนังสือ สธ. ยกเลิกคีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เหตุซ้ำซ้อนจัดเก็บข้อมูล 43 แฟ้ม ช่วยลดภาระงาน “หมออนามัยหน้าจอ” มีเวลาดูแลสุขภาพชาวบ้านมากขึ้น แนะ สธ.ทำแอพพลิเคชั่น ใช้สำหรับดึงข้อมูลวิเคราะห์ พร้อมเสนอปรับการจัดสรรงบ รพ.สต. โอนงบที่ระดับอำเภอ พร้อมกระจายเงินตามโปรแกรม
  2014-11-14 14:19
 • สธ.ลดหมออนามัยหน้าจอ  นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ทำหนังสือแจ้งมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ให้ยกเลิกบันทึกข้อมูลที่นอกเหนือ JHCIS, HosXP, Hos05 และยกเลิกบันทึกข้อมูล เช่น โปรแกรมยิ้มสดใส รายงาน SSRT เฝ้าระวังผู้ป่วยซึมเศร้า ตำบล/หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ให้คัดกรองเบาหวาน/ความดันตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ใช่ 15 ปีขึ้นไป เป็นต้น พร้อมออกคู่มือปฏิบัติงาน version 2.0
  2014-11-08 15:13
 • ในฐานะที่เป็นหมออนามัยนักพัฒนา แม้ว่าจะทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นเพียงหน่วยบริการรักษาพยาบาลแห่งเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่กลับยังคงแนวคิดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสนอให้ “รพ.สต.หลักหก ออกนอกระบบ” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ
  2014-08-22 15:15
 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51
 • แม้ว่า “สำเริง จงกล” จะทำงานด้านสาธารณสุขเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว  ผ่านร้อนผ่าหนาวมามาก ประสบการณ์ที่มีทำให้เขารู้ว่า การที่จะเป็นหมออนามัยที่ดีได้ ต้องมีความจริงจัง จริงใจ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ตำแหน่ง หน้าที่ เป็นเพียงหัวโขนอันจอมปลอมวันหนึ่งได้มา สักวันหนึ่งก็ต้องจากไป
  2014-07-26 14:13
 • นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ภายหลังเข้าร่วมรับฟังประเด็นการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในหน่วยงานระดับปฐมภูมิที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสม ที่โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี 22 กรกฎาคม 2557
  2014-07-25 12:54
 • สธ.เสนอ 3 ข้อ จัดสรรงบขาลงปี 58 1.ให้สปสช.จ่ายเงินและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับสธ. ส่วนสธ.จะจัดบริการตามตัวชี้วัด 2.งบรายหัวควรจัดให้เหลือ 4 ประเภท ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ส่งเสริมสุขภาพ และมาตรา 41 3.งบสธ.บริหารในรูปแบบเขตสุขภาพ บูรณาการงบจากทุกแหล่งทุนผ่านคกก.เขตสุขภาพ สธ.จัดสรรเงินให้เขต 80% เขตจะบริหาร 3 ประเภท ผู้ป่วยในบริหารโดยเขต ผู้ป่วยนอกบริหารโดยจังหวัด และงบสร้างสุขภาพโดยคปสอ. ส่วนงบที่เหลืออีก 20% กันไว้ส่วนกลาง ให้คคก.เขตทุกเขตมาพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเขตและหน่วยบริการ
  2014-07-21 14:40
 • ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ปี พ.ศ. 2520 ได้มีมติร่วมกันว่า “การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหากลวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543 หรือ Health for all by the year 2000
  2014-07-13 22:03

Pages