อาหารเป็นพิษ

 • ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 ชู“อาหารปลอดภัย”ผลงานเด่นปี 2560 เน้นประสานเครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ส่งเสริมอาหารปลอดสารเคมีทั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยลดการเกิดอุจจาระร่วงจาก 1,822 คน/ประชากรแสน เหลือ 1,200 คน/ประชากรแสน พร้อมส่งเสริม“เมนูเทวดา”ลดหวานมันเค็ม ช่วยลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก 2.4% เหลือ 1%
  2017-11-21 10:51
 • กรมอนามัย เผยผลตรวจตลาดสด ตลาดนัด 4 ภาค พบปลาหมึกกรอบปนเปื้อนฟอร์มาลีนมากที่สุด แนะประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย สถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
  2016-04-19 17:42
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเครือข่ายอาหารระหว่างประเทศ แจ้งเตือนประเทศออสเตรเลียเรียกคืนผักสลัดบรรจุในถุงพลาสติก 25 รายการ หลังตรวจพบปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
  2016-02-07 15:52
 • รมว.สธ.ห่วงโรคจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดในช่วงหน้าแล้ง ที่พบได้บ่อยคืออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคม 2558 พบผู้ป่วยรวมกันกว่า 9.9 แสนคน กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ แนะประชาชนยึดหลัก ป้องกันป่วยคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่รับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ  โดยเฉพาะอาหารทะเล
  2015-11-03 18:12
 • กรมควบคุมโรค แถลงผลดีดีซีโพล เรื่อง“โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง” พบ ประชาชนกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4.5 แต่นานๆ กินครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9  ส่วนการใช้ช้อนกลางเมื่อกินกับคนในครอบครัวก็ลดลงจากร้อยละ 39.9 ในปี 2557 เป็น 25.2 ในปี 2558 คนไทยอยากให้สถานที่สาธารณะมีจุดล้างมือ เฉพาะร้านอาหารมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 16.4 
  2015-05-14 20:14
 • สธ.สั่งรพ.ทุกแห่งป้องกันน้ำท่วม พร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำเตือนประชาชนเลี่ยง 10 เมนูเสี่ยงอาหารเป็นพิษ อาทิ ลาบ ก้อยดิบ ยำกุ้งเต้น ยำหอยแครง อาหารผสมกะทิหรือราดกะทิ น้ำแข็ง เป็นต้น โดยเฉพาะข้าวกล่องที่ได้รับบริจาคในช่วงน้ำท่วม ควรบริโภคใน 4 ชั่วโมง เผยรอบ 7 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 73,519 ราย ย้ำวิธีป้องกันให้กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ
  2014-08-05 17:01
 • เดลินิวส์ - สธ.ออกโรงเตือน ระวัง 6 โรคติดต่อจากอาหารและน้ำในช่วงหน้าร้อน ระบุพื้นที่ประสบภัยแล้งมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด เผยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ จากอุจจาระร่วง สั่งคุมเข้มมาตรฐานความสะอาดทั้วประเทศ ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา โรงน้ำแข็ง ตลาดสด และส้วมสาธารณะ
  2014-03-03 09:22
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีโครงการสุขอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อปรับปรุงและสร้างส้วมให้กับโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้องส้วม ให้ส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสะอาดได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างอนามัยพื้นฐานให้กับ เด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่
  2014-02-10 22:13
 • ในช่วงไม่ถึงสัปดาห์ เกิดโศกนาฏ กรรมกับนักเรียนอินเดียที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลถึง 2 เหตุการณ์ ซึ่งสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก เพราะเหยื่อเป็นเด็กเล็กตาดำๆ อายุเพียง 5-12 ขวบ
  2013-07-24 11:22