โรงพยาบาลพระราม 2

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลตรวจ รพ.พระราม 2 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าปฏิเสธการรักษาผู้บาดเจ็บจากการถูกสาดน้ำกรด จนผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิต พบความผิด 3 กระทง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
    2018-11-20 16:05
  • สปสช.พร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ห้องพักผู้ป่วย รพ.พระราม 2 เตรียมชงเรื่องเข้า “คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ กทม.” 
    2014-03-25 19:07
  • สธ. ส่งเจ้าหน้าที่จากกองประกอบโรคศิลปะ สถาปนิก และวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงตรวจสอบมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชน หลังเกิดปัญหาเพลิงไหม้และมีผู้ป่วยเสียชีวิตขณะรักษาในโรงพยาบาล เพื่อประเมินความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนหรือไม่ และสั่งการให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งจัดซ้อมแผนเผชิญอัคคีภัย ลดความสูญเสียชีวิตผู้ป่วย
    2014-03-24 15:18