โรงพยาบาลแม่ระมาด

 • นักสาธารณสุข รพ.แม่ระมาด ทำเพลง “หมอหัวใจนักเพลง” บทเพลงเพื่อบุคลากรสายสุขภาพ กระตุ้นประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค NCDs เผยหัวใจรักเพลง ทุ่มทุนเอง พร้อมดึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร่วมแสดง MV เชิญชวนร่วมดาวน์โหลดเพื่อประกอบกิจกรรม ฟังทั่วประเทศ
  2019-04-16 14:45
 • "ข้อดีอีกประการเมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อบต. คือได้งบประมาณมากขึ้น ทั้งงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเข้ามา ปีแรกที่ขอไปได้รถยนต์มา 3 คัน รถ EMS 1 คัน รถขับเคลื่อน 4 ล้ออีก 2 คันเพื่อใช้ส่งตัวผู้ป่วย"
  2018-12-13 13:05
 • ผอ.รพ.แม่ระมาด เผยผลสำเร็จ “โครงการห้องคลอดปลอดเด็กไร้รัฐ” ช่วยลดปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระบุประชากร จ.ตาก เกือบครึ่งไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย แถมร้อยละ 70 ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซ้ำเข้ารักษาจ่ายเงินเองยังส่งผลบริการแตกต่าง ทั้งจ่ายแพงกว่า รักษาแตกต่าง ส่งต่อยาก และไม่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพ
  2017-08-08 19:41
 • สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25 01:37
 • ผอ.รพ.แม่ระมาด เผย “ผลการบำบัดยาเมทาโดนในกลุ่มผู้เสพฝิ่นในพื้นที่”  3 ปี ดึงผู้เสพฝิ่นเข้ารับการบำบัดแล้ว 400 ราย หลังปรับแนวปฏิบัติตามบริบทพื้นที่ เพิ่มจุดจ่ายยาที่ รพ.สต. จัดรถโมบายยูนิต เตรียมเสนอโครงการ สสส.ของบหนุน ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน ดึงผู้เสพฝิ่นในพื้นที่กว่าครึ่งรับการบำบัดเพิ่ม ห่วงข้อเสนอยุบงบกองทุนเฉพาะโรค รวมเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว กระทบงบยาเมทาโดนและบริการทางการแพทย์บำบัดผู้เสพ ทำ รพ.รับภาระเพิ่ม   
  2016-08-20 22:01
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แม้ว่าการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จะเดินทางมาไกลหลายทศวรรษ ความก้าวหน้าของกฎหมายและการรับรู้ของผู้คนจะดีขึ้นตามลำดับ แต่คนที่ตกอยู่ในวังวนนี้ยังคงมีอยู่ไม่น้อยและในเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นโจทย์ใหญ่ ของนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังสร้างความหนักใจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือคุณหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชายแดน
  2015-09-27 13:59
 • กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุตัวเลขว่าโรงพยาบาลสังกัด สธ. ที่อยู่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศไทย แบกรับค่ารักษาแรงงานต่างด้าว ปีละราว 250 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาล 5 แห่ง ใน 5 อำเภอ จ.ตาก ได้แก่ อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ถึง 100 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ตะเข็บชายแดนตะวันตกช่วงของ 5 อำเภอนี้ มีช่องทางข้ามให้คนใช้เดินทางไปมาระหว่างไทยกับพม่าถึง 30 ช่องทางข้าม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 จุด คือ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า โรงพยาบาลเหล่านี้จึงต้องให้บริการฟรีตามหลักมนุษยธรรมแก่คนต่างด้าวข้ามแดนด้วย ขณะที่การจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลจะจ่ายตามจำนวนประชากรคนไทยในพื้นที่ ส่งผลให้ประสบปัญหาทางด้านการเงิน พ่วงด้วยโรคติดต่อจำนวนไม่น้อยจากการทะลักของคน
  2013-07-12 09:47
 • ,
  นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุขชายแดน ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก  และรับฟังผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่สูงและการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชายแดน  โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
  2013-06-15 10:38