ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุขชายแดน ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก  และรับฟังผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่สูงและการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลชายแดน  โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556