โรงเรียนอนุบาล

 • เดลินิวส์ - เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.
  2014-02-06 14:15
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังพบผู้ป่วยประปรายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้กว่า 36,000 ราย หวั่นช่วงอากาศเย็นลง น้ำท่วม โรงเรียนเปิดเทอม โรคอาจระบาดได้ ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง เข้มงวดความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้ ของเล่นเด็กทุกวันตรวจอาการเด็กทุกเช้า หากสงสัยอาจป่วยเป็นโรคนี้ ให้แยกเด็กและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
  2013-11-29 18:51
 • เดลินิวส์ - นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนัก แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่รวมกันมาก เกรงจะป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเริ่มพบผู้ป่วยมากตั้งแต่ เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงช่วงเด็กเปิดภาคการเรียนใหม่ ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส เป็นไวรัสที่อยู่ในลำไส้ ส่วนใหญ่ติดต่อกันผ่านมือหรือของเล่นที่เปื้อน น้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระที่มีเชื้อไวรัส นอกจากนี้ การไอ จาม รดกัน และส
  2013-11-28 15:16
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - สธ.ระบุโรคมือ เท้า ปาก เป็นอีกโรคที่น่าห่วงรองจากไข้เลือดออก ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสมรวม 31,185 ราย รมว.สั่งการต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด มีการให้สุขศึกษาและความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคแก่ ครู ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง หากศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลพบเด็กป่วยต้องหยุดเรียนทันที ทำความสะอาดศูนย์ฯ ของเล่นและของ ใช้ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
  2013-09-16 13:47
 • การดูแลเด็กเล็ก 0-5 ปี นับเป็นยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองมีการพัฒนาการสูงสุด อันส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์
  2013-08-24 09:38
 • นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
  2013-08-22 08:10