ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดลินิวส์ - นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนัก แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่รวมกันมาก เกรงจะป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเริ่มพบผู้ป่วยมากตั้งแต่ เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงช่วงเด็กเปิดภาคการเรียนใหม่ ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส เป็นไวรัสที่อยู่ในลำไส้ ส่วนใหญ่ติดต่อกันผ่านมือหรือของเล่นที่เปื้อน น้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระที่มีเชื้อไวรัส นอกจากนี้ การไอ จาม รดกัน และสูดละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสเข้าไปก็ติดโรคได้ โรคนี้เป็นแล้วหายได้เอง ภายใน 7-10 วัน โดยแพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ ไม่มียารักษาจำเพาะและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง รักษาสุขอนามัย ควรตัดเล็บสั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดตามซอกเล็บ ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ อย่าให้เด็กใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ขวดนม แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า เช็ดตัว เช็ดมือ ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ หากพบเด็กป่วยต้องรีบแยกออกหรือให้หยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบพาไปพบแพทย์ หากมีเด็กป่วยจำนวนมากผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยชั่วคราว โดยแจ้งการระบาดได้ที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--