ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นครราชสีมา - นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 5,904 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย แยกเป็นผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา 2,893 ราย เสียชีวิต 2 ราย ชัยภูมิ 633 ราย บุรีรัมย์ 972 ราย และสุรินทร์ 1,406 ราย เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็น 88.75 ต่อประชากรแสนคน อัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 0.08 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นกลุ่มที่อยู่ช่วงวัยเรียน อายุระหว่าง 15-24 ปี

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จึงได้เน้นหนักไปยังกลุ่มโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากพบกลุ่มผู้ป่วยมากที่สุด อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนด้วยกันควบคุมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไข้เลือดออกในทุกพื้นที่จะยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนก.ค.นี้จะยังคงมีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกๆ เดือน เนื่องจากในช่วงนี้ในทุกพื้นที่มีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ซึ่งก็เป็นแหล่งที่จะเพาะพันธุ์ของยุงลาย  

นายแพทย์ธีรวัฒน์กล่าวอีกว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นสถานการณ์ไข้เลือดออก จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำวอร์รูมเพื่อประชุมและชี้แจงแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ไข้เลือดออก อาทิตย์ละ 2 วัน เพื่อตรวจหาผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย อีกทั้งให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนที่ตรวจพบผู้ป่วย พร้อมทั้งนำทรายอะเบทแจกจ่ายประชาชนเพื่อนำไปเทตรงที่บริเวณน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หากพบมีไข้สูงติดต่อกันเกิน 2-3 วันขึ้นไปควรรีบปรึกษาแพทย์

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--