ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

 • บ้านเมือง - นครราชสีมา/ น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5 นครราชสีมา) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะโรคฤดูร้อน และการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเด็กเล็กว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนชื้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งประเทศอยู่ประมาณกว่า 3 หมื่นราย เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เช่น เดี๋ยวร้อนจัด ฝนตก กลางคืนเย็น และร้อนสลับอย่างนี้กะทันหัน แต่ประเด็นที่ให้ความสนใจเริ่มมีผู้เสียชีวิตเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นทางจังหวัดหรือพื้นที่ก็ไม่ได้
  2014-04-30 10:18
 • เดลินิวส์ - นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดนัก แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่รวมกันมาก เกรงจะป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเริ่มพบผู้ป่วยมากตั้งแต่ เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงช่วงเด็กเปิดภาคการเรียนใหม่ ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส เป็นไวรัสที่อยู่ในลำไส้ ส่วนใหญ่ติดต่อกันผ่านมือหรือของเล่นที่เปื้อน น้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระที่มีเชื้อไวรัส นอกจากนี้ การไอ จาม รดกัน และส
  2013-11-28 15:16
 • นครราชสีมา - นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 5,904 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย แยกเป็นผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา 2,893 ราย เสียชีวิต 2 ราย ชัยภูมิ 633 ราย บุรีรัมย์ 972 ราย และสุรินทร์ 1,406 ราย เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็น 88.75 ต่อประชากรแสนคน อัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 0.08 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นกลุ่มที่อยู่ช่วงวัยเรียน อายุระหว่
  2013-07-18 08:36
 • นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกใน จ.มหาสารคาม มีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง จนต้องประกาศเป็นภัยพิบัติ โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 969 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 101.14 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 12 ปี  เป็นเด็กที่มีภาวะอ้วน อยู่ที่บ้านลาด หมู่ 2 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา
  2013-07-09 10:09
 • นครราชสีมา - นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก หลังพบนักเรียนในพื้นที่เริ่มป่วยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง โดยจำนวนผู้ป่วยมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบอยู่รวมกันจำนวนมาก อีกทั้งให้อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ครูในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับโรคได้ทัน พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้โรคมือเท้าปาก รวมทั้งให้สถานศึกษาล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
  2013-07-06 07:43