ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บ้านเมือง - นครราชสีมา/ น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5 นครราชสีมา) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะโรคฤดูร้อน และการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเด็กเล็กว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนชื้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งประเทศอยู่ประมาณกว่า 3 หมื่นราย เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เช่น เดี๋ยวร้อนจัด ฝนตก กลางคืนเย็น และร้อนสลับอย่างนี้กะทันหัน แต่ประเด็นที่ให้ความสนใจเริ่มมีผู้เสียชีวิตเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นทางจังหวัดหรือพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงขณะนี้พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 1,708 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 1,128 ราย ผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย พื้นที่ อ.พิมาย, อ.เมือง ส่วนใหญ่สาเหตุของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังทั้งเบาหวาน และความดัน และการได้รับยาช้า หรือเรื่องการเข้ามาแล้วระบบการให้บริการบางทีการคัดกรองอาจจะทำให้กระบวนการรักษาอาจจะช้าไป ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดเหตุเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว, บุรีรัมย์ 298 ราย, สุรินทร์ 135 ราย และชัยภูมิ 147 ราย และมีแนวโน้มสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้การเฝ้าระวังระดับพื้นที่ตั้งแต่มีการเฝ้าระวังทุกสัปดาห์ เฝ้าระวังตามโรงพยาบาลชุมชน และจุดสำคัญในกลุ่มเสี่ยงจะต้องกระจายยาให้ทั่วถึงพื้นที่ครบถ้วนหมดแล้ว เรามียาต้านไวรัสเฉพาะไข้หวัดใหญ่ทุกโรงพยาบาลแล้วและมีแนวทางการรักษาที่เรียกว่า CPG กระจายให้ทั้งแพทย์จบใหม่ แพทย์โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งต้องทำงานเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยกลุ่มเสี่ยงต้องมีการให้วัคซีนที่มีการฉีดกันทุกปี โดยปีนี้จะฉีดเร็วขึ้น 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไปจนไปถึง 30 ก.ย.57 ฉีดใน 4 กลุ่ม คนมีโรคประจำตัวเรื้อนรัง เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง หอบหืด ความดัน คนอ้วน คนท้อง คนอายุมาก และเด็กเล็กต้องรณรงค์ให้ฉีดทุกคน

ทั้งนี้ เนื่องจากตามธรรมชาติของไข้หวัดใหญ่หากมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็สามารถแพร่กระจายติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า โดยสามารถติดต่อด้วยการไอหรือจามรดกัน โดยเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีอาการปอดอักเสบรุนแรง เหนื่อย หอบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วน ส่วนวัคซีนกลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศ 4 ล้านโด๊สขึ้นไป ทาง สสส.ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ลงไปในพื้นที่สอบสวนโรค อีก 4 แสนโด๊ส ฉะนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะต้องสัมผัส รวมแล้ว 3.4 ล้านโด๊สที่ต้องระดมฉีด

น.พ.ธีรวัฒน์ กล่าวว่า พื้นที่เราช่วงนี้หน้าร้อนยังมีอยู่ แต่มีไม่มาก เนื่องจากหน้าร้อนมีแหล่งเก็บน้ำ เช่น โอ่ง กะละบัง ถ้าปิดไม่มิดชิดจะมียุงเข้าไป โดยเฉพาะช่วงที่เราห่วงมากที่สุดคือขณะนี้เป็นช่วงใกล้จะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันแล้ว ประมาณกลางเดือน พ.ค.นี้ ฉะนั้นกว่าจะเปิดเทอมเราจะรณรงค์ให้ทุกโรงเรียนล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ส่วนใหญ่โรคนี้สังเกตให้ดีจะระบาดมากในช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ เพราะเด็กมารวมกลุ่มกันมาก ถ้าเป็นหนึ่งคนก็จะแพร่ไปหมด สถานการณ์ปีนี้คิดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้ว แต่ยังไงเราก็ต้องรณรงค์เต็มที่ โดยเฉพาะช่วงก่อนเปิดเทอม และทุกปีจะจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่ช่วงเดือนมิถุนายน

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันที่ 30 เมษายน 2557