ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกใน จ.มหาสารคาม มีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง จนต้องประกาศเป็นภัยพิบัติ โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 969 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 101.14 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 12 ปี  เป็นเด็กที่มีภาวะอ้วน อยู่ที่บ้านลาด หมู่ 2 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,416 ราย เสียชีวิต 2 ราย วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครราชสีมา จึงเปิดอบรมหลักสูตรสอนอาชีพระยะสั้นในการประกอบมุ้งลวด 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบมุ้งลวดใช้เองที่บ้านเพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะ ไข้เลือดออก

ทั้งนี้ นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวว่า ใน 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 5,406 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดย จ.นครราชสีมา มี 2,431ราย เสียชีวิต 2 ราย จ.ชัยภูมิ 632 ราย จ.บุรีรัมย์ 972 ราย และ จ.สุรินทร์ 1,371 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มที่อยู่ช่วงวัยเรียน อายุระหว่าง 14-24 ปี

นพ.อภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 6 กรกฎาคม 2556 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 1,182 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ที่ อ.ม่วงสามสิบ, บุณฑริก, ศรีเมืองใหม่ และโพธิ์ไทร ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีภาวะที่เสี่ยง คือ โรคอ้วน และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย และหอบหืด

นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ผู้ป่วยในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพียงวันเดียวมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 45 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัดมี 1,445 ราย แล้ว คิดเป็นร้อยละ 191.03 ต่อประชากรแสนคน นับเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดมากถึง 16 เท่าตัว หากเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงสูงสุดของการแพร่ระบาด

นพ.เด่นชัย ศรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน จ.หนองคาย ทั้ง 9 อำเภอ รวม 343 ราย เสียชีวิต 1 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ ใน อ.รัตนวาปี อำเภอที่พบมากสุดคือ อ.เมือง 218 ราย

--มติชน ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--