PPP

 • รพ.อุบลรัตน์ ผุดโมเดล PPP แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง ดึงประชาชนร่วมเป็นเจ้าของโรงพยาบาล-ผนึกแนวร่วมหน่วยราชการ-ประสานเอกชนลงทุนจ้างกำลังคนเพิ่ม
  2017-04-23 08:56
 • บริษัทที่ปรึกษาเตรียมส่งผลศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชนให้กรมการแพทย์พิจารณาภายใน 30 ก.ย.นี้
  2016-07-29 13:51
 • สธ.เตรียมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนใน รพ.สังกัด สธ.ใน 2 กิจการ ทั้งการบริหารจัดการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในโรงพยาบาลในสังกัด 27 แห่ง คาดสิ้นปี 2558 สามารถสรุปผลได้
  2015-04-17 20:22
 • Hfocus -หลังการประกาศสิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาหรือซีแอล แนวโน้มยาสามัญประเทศไทยเริ่มกลับมาดีขึ้น ทั้งความเชื่อมั่นและอัตราการใช้ แต่ในมุมมองของ ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลับมองว่าการใช้ยาสามัญรวมถึงการพัฒนาการผลิตยาสามัญยังมีอุปสรรคที่ยังคงถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  2013-10-24 08:56
 • Hfocus -เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม หลังจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการลงทุนในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งเตรียมเดินหน้าวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมายลูกและระเบียบต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีความสนใจโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดจะใช้กลไกการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ในการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  
  2013-09-07 16:33
 • สาธารณสุขชูนโยบายดึงเอกชนร่วมลงทุนในโรงพยาบาลรัฐ เพิ่มศักยภาพบริการประชาชน ภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมลงทุน PPP เดินหน้าเรียกโรงพยาบาลในสังกัด ทั่วประเทศหารือและรับนโยบาย พร้อมเปิดทางเอกชนลงทุนตั้งแต่เครื่องเอกซเรย์- เอ็มอาร์ไอ รวมถึงเข้ามาจัดการบริการผู้ป่วย ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนขานรับ สนใจลงทุน สคร.เร่งออกกฎหมายลูก 16 ฉบับ มั่นใจดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้
  2013-08-31 08:41
 •  
  2013-04-17 11:48