“สธ.”ถวาย 2 โครงการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระบรมฯ

Wed, 2012-05-23 16:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

 

กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 2 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้แก่ โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติผู้เจ็บป่วยประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณ 70 ล้าน และโครงการปั่นจักรยาน “ชายทะเล สู่ชายแดน” ใน 5 จังหวัดภาคกลาง สร้างกระแสการออกกำลังกาย

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2555) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประชุมสามัญประจำปี 2555 คณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ เป็นประธานการประชุม

นายวิทยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ซึ่งเป็นนโยบายข้อที่ 1 ใน 16 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติเป็นอาคารชั้นเดียว และห้องน้ำรวมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่มี 21 แห่งทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อให้ญาติผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกลได้มีที่พักระหว่างเฝ้าดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เสนอของบรัฐบาลในปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 70 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งขอพระราชทานพระอนุญาตใช้ชื่อศาลาว่า “ศาลาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555”  

โครงการที่ 2 ได้แก่ โครงการปั่นจักรยาน “ชายทะเล สู่ชายแดน” เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการใน 5 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยระดมพลังจากชมรมนักปั่นจักรยาน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม