ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ได้ลงนามความร่วมมือการดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ดร.ยอง เฮอร์ (Dr.Yong Hur) เลขาธิการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งเกาหลีใต้ (Korea Health Promotion Foundation) ซึ่งทางเกาหลีใต้ มีแผนจะเริ่มการทำงานด้านควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ เคยเดินทางมาศึกษาดูงานการวางยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมยาสูบของ สสส.ไทย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาแล้ว ซึ่งไทยมีการดำเนินการด้านนี้อย่างเข้มแข็งมากว่า 30 ปี ทำให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง โดยเฉพาะเรื่องการออกกฎหมายปราบปรามผู้จำหน่ายบุหรี่เถื่อน การจำกัดอายุผู้ซื้อ การรณรงค์สร้างการรับรู้อันตรายจากการสูบบุหรี่ การสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

"ไทยมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัว คือ คนในสังคมเมืองมีมากขึ้น การต่อสู้กับภัยสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องโรคต่างๆ แต่หมายถึงสังคมต้องการสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพื้นที่สะอาด ซึ่งเกาหลีใต้มีศักยภาพด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบเมืองได้น่าอยู่ จนขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสุขภาพ หรือ Healthy City ไทยจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมจากเกาหลีใต้" ทพ.กฤษดากล่าว

ด้านดร.ยองกล่าวว่า เกาหลีใต้มีกฎหมายที่เข้มแข็ง แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาสื่อในการรณรงค์สร้างการรับรู้อันตรายของบุหรี่ให้ประชาชนทราบมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งสสส. ไทยมีประสบการณ์ในด้านรณรงค์สังคมลักษณะนี้ เชื่อว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนากฎหมาย แนวทางความร่วมมือการทำงานเชิงรุกด้านการควบคุมยาสูบของสองประเทศให้เข้มแข็งขึ้นได้

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--