ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. น.อ.(พิเศษ)นพ. อิทธพร คณะเจริญ กรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บอร์ด สปสช.) กล่าวถึง กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรียกเงินคืนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ กรณีผู้ป่วยในจากการสุ่มตรวจเวชระเบียนเป็นเงิน 182,214,560 ล้านบาท ว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ที่ผ่านมา มีการรายงานตัวเลขดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเงินที่เรียกคืนนั้นเกิดจากผิดพลาดอะไร เป็นการทุจริตหรือไม่ ดังนั้น นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. จึงได้ให้ สปสช. ไปจัดทำรายละเอียดข้อมูลและนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. สุ่มตรวจเวชระเบียนมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงอยู่ อาจเป็นเพราะการลงรหัสข้อมูลการเบิกจ่ายผิดพลาดไม่คิดว่าจะมีเจตนาทุจริต ทั้งนี้เงินที่เรียกคืน 182 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไปสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นประมาณ 0.4% เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ทาง สปสช. คงจะดำเนินการตาม รมว.สาธารณสุข บอก คือ โรงพยาบาลใดที่มีการลงรหัสข้อมูลผิดพลาดบ่อย ๆ มีการเรียกเก็บเงินเกินจริง ต้องลงไปดูและตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร โดยโรคที่เบิกเกินจริงนั้นมีเกือบทุกโรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง หรือโรคอื่น ๆ เมื่อถามว่า ที่ผ่านมา สปสช. ออกข้อบังคับปรับ 10 เท่า โรงพยาบาลที่เรียกเก็บเงินเกินจริง ได้ใช้บ้างหรือยัง นพ.วินัย กล่าวว่า ยังไม่ได้ใช้ เพราะคิดว่าน่าจะเกิดจากลงรหัสผิดพลาด เนื่องจากรหัสโรคมีจำนวนมาก

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--