กรมวิทย์ตรวจเชื้อวัณโรครู้ผล24ชม.

Sat, 2012-12-15 10:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลก ที่มีปัญหาวัณโรค รุนแรง คาดว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดประมาณ 130,000 คน เสียชีวิตปีละกว่า 11,000 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอด ทั้งนี้ แนวโน้มปัญหาวัณโรคอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจาก 1.การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และ 2.ปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง

นพ.นิพนธ์กล่าวว่า สธ.ได้ดำเนินโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของรถบริการสาธารณะ เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิธีตรวจเชื้อวัณโรคเพื่อให้รู้ผลเร็ว โดยใช้เทคนิคตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด มีความจำเพาะสูงและรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการเพาะเชื้อวัณโรคที่ใช้เวลา 4-8 สัปดาห์ จึงจะรู้ผล

นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดบริการการตรวจการติดเชื้อวัณโรคโดยตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากตัวอย่างเลือด ซึ่งรู้ผลเร็วและมีความจำเพาะสูง นำมาใช้ในโครงการตรวจสุขภาพแท็กซี่ จุดแรกในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม คาดว่าจะมีผู้ขับขี่แท็กซี่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จุดต่อไปจะดำเนินการที่สนามบินดอนเมือง

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 15 ธันวาคม 2555