ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยการแก้กฎหมายครั้งนี้จะไม่ทำให้สมาชิก กบข. ที่ตัดสินใจออกจากบำเหน็จ บำนาญ แล้วมาอยู่กบข.ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าระบบเดิม แต่รายละเอียดต้องรอให้ครม.พิจารณา และต้องเสนอให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการแก้กฎหมาย กบข. ในส่วนของเงินที่รัฐบาลต้องสมทบ 20% ของเงินที่สมาชิกจ่าย เพื่อเข้ากองทุนการจ่ายบำนาญข้าราชการ กบข. ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเห็นว่ามีสัดส่วนน้อยเกินไป ทำให้ในอนาคตจะไม่พอจ่ายให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าในปี 2578 มีภาระต้องจ่ายให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุถึง 7-8 แสนล้านบาท ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จะมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่าปีละ 1 หมื่นล้านบาท และจะจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินบำนาญให้กับสมาชิก กบข. ได้อย่างไม่มีปัญหา

ส่วนเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่กฎหมายมีผลบังคับแล้ว และต้องดำเนินงานตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมานั้น แต่รัฐบาลชุดนี้เห็นว่าการทำงานของกอช.ซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ของกระทรวงแรงงาน จึงไม่เดินหน้ากอช.ต่อ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังเหมือนกบข. ทั้งนี้ กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 เปิดทางเลือกให้แรงงานอิสระสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ 2 แนวทาง คือ 1.จ่ายเงิน 100 บาท โดยรัฐจ่ายให้ 30 บาท เพื่อดูแลกรณีที่เจ็บป่วย และ 2.จ่ายเงิน 150 บาท โดยรัฐจ่ายให้ 50 บาท แบ่งเป็นกรณีเจ็บป่วย 30 บาท และช่วยเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ 20 บาท แต่พบว่าแรงงานนอกระบบที่เข้ามาเป็นสมาชิกทั้ง 2 แนวทางแค่ 1.7 ล้านคน ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบ 30 ล้านคน

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานได้หารือร่วมกันและได้ข้อสรุปว่าจะเสนอครม.ภายในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อแก้กฎหมายกองทุนประกันสังคม เพิ่มทางเลือกที่ 3 ให้แรงงานนอกระบบได้เลือก โดยรัฐจะช่วยจ่ายเงินเพื่อการออมมากขึ้น ตรงนี้น่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้ในระบบนี้เพิ่มขึ้น โดยมีลักษณะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่าย ส่วนจะเสนอให้ยกเลิกกอช.หรือไม่นั้นคงต้องพิจารณาอีกครั้งเพราะกฎหมายกว่าจะผ่านสภาไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 23 มีนาคม 2556