กลุ่มเอฟทีเอวอชเตรียมบุกสำนักงานอียู

Tue, 2013-04-09 10:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือเอฟทีเอ วอช (FTA WATCH) กล่าวว่า ขณะนี้สหภาพยุโรปกำลังพยายามเจรจาเอฟทีเอกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น โดยจะเน้นการผูกขาด และการแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเจรจาผูกขาดข้อมูลทางยา และการขอขยายเวลาครอบคลุมสิทธิบัตรเพิ่มเติม แต่ ณ ปัจจุบัน กลับไม่มีการยืนยันตามเดิม จึงมีความเป็นห่วงว่าจะมีการเจรจาที่ส่งผลเสียต่อประเทศไทย ทั้งเรื่องสิทธิบัตรยา ส่งผลให้ราคายาแพงขึ้น รวมไปถึงการเจรจาที่อาจทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีราคาถูกลง ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มเอฟทีเอ วอช ประมาณ 80 คน จะรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย บริเวณหน้าอาคารเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการเจรจาที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 เมษายน 2556