ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนตาบอดจากโรคต้อกระจกรอการผ่าตัดมากกว่า 1 แสนคน ได้รับการผ่าตัดปีละประมาณ 9 หมื่นคน โดย มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกรายใหม่ปีละประมาณ 6 หมื่นคน ตาบอดจากต้อกระจกเป็นตาบอดที่รักษาได้ด้วยการผ่าตัด แต่เนื่องจากการ กระจายตัวของจักษุแพทย์ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้ป่วยในบางจังหวัดต้องรอคิวนาน ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ร่วม กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและ รพ.ศุภมิตร จัดรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ลาวและเมียน มาร์ในปี 2556 จำนวน 1 หมื่นตา

นพ.สุรวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการผ่าตัดที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการผ่าตัดเพื่อลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจกที่ รพ.ธีรวัฒน์ ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. โดย ผวจ.กาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด ทำให้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองทุกอำเภอ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาฬสินธุ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 เป็นองค์กรหลักในการประสานงาน โดยมีเป้าหมายให้ จ.กาฬสินธุ์ ปลอดคนตาบอดจากต้อกระจกภายในปี 2556 สำหรับการคัดกรองคนไข้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. ในพื้นที่ อ.หนองกุงศรีและ อ.นาคู 3,041 คน พบผู้ป่วยโรคต้อกระจก 969 คน

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--