ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประมาณ 3,200 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ได้มีการกระจาย งบประมาณดังกล่าวให้สถานพยาบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 115 เครื่อง ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการต่อรองราคาใหม่ เนื่องจากเดิมสำนักงบประมาณอนุมัติวงเงินเครื่องละ 1.3 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงราคาอยู่ที่ 1.4-1.5 ล้านบาท โดยรวมค่าติดตั้ง จึงมอบให้ นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัด สธ. เป็นผู้ดูแล ส่วนงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในส่วนการก่อสร้างของ สธ.ตั้งแต่ปี 2553 อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

นพ.โสภณกล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 115 เครื่อง ได้ขอให้แต่ละแห่งไปต่อรองราคาให้อยู่ในกรอบวงเงินที่สำนักงบฯกำหนด ไม่เช่นนั้นอาจต้องเปิดประกวดราคาใหม่ โดยให้เร่งดำเนินการให้มีความชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้

แหล่งข่าว สธ.เปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในส่วนการก่อสร้างของ สธ. พบว่ามีการดำเนินการแล้วเสร็จ 728 รายการ ยังเหลือ 42 รายการ วงเงิน 533 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประสบปัญหาเหตุรุนแรง ผู้รับเหมาทิ้งงาน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จทันตามกำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 อาจต้องเสนอ ครม.ใหม่เพื่อขอยืดเวลาอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 มิถุนายน 2556