ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.เผยตรวจนมผงเด็ก “ดูเม็กซ์” จำนวน 10 รุ่น หลังเรียกคืนหวั่นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ยันไม่พบเชื้อและสารพิษจากจุลินทรีย์ ด้านบริษัทลั่นเตรียมเผาทำลาย แม้จะไม่พบเชื้อ เพื่อไม่ให้มีการนำกลับไปจำหน่ายอีก
       
ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากกรณีบริษัท ดูเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงเฉพาะรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นที่นำเข้าจาก บริษัท ฟอนเทียร่า ประเทศนิวซีแลนด์ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม นั้น อย.ได้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัท ดูเม็กซ์ ที่ได้ทำการเรียกคืนจากแหล่งจำหน่ายต่างๆ รวมทั้งเก็บตัวอย่างรุ่นและหลังผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน รวมทั้งหมดจำนวน 10 รุ่น ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม และสารพิษจากจุลินทรีย์ (Toxin) ขณะนี้ได้รับผลวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่พบเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย.ในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในตลาด จะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค
       
“ขอให้ประชาชนบริโภคนมได้ตามปกติ อย่าวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์ที่เรียกคืนทั้งหมดนั้น แม้ว่าผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบเชื้อก็ตาม ทางบริษัทยืนยันจะดำเนินการเผาทำลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สิ้นซาก คาดว่าภายในสิ้น ก.ย.นี้ เพื่อมิให้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยถูกส่งกลับไปจำหน่ายตามแหล่งต่างๆ อีก” รองเลขาธิการ อย.กล่าว
       
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ อย.ทำการตรวจสอบจำนวน 10 รุ่น ได้แก่
       
1.นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วงวัยที่ 2 วัย 6 เดือน-3 ปี ดูโปร ซูเปอร์มิกซ์ MFG 240513 05:39 EXP 241114 DFOCT 1100BX80 240513-01.4
       
2.นมดัดแปลงสำหรับทารก อายุตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี ช่วงวัยที่ 1 ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก MFG. 09 07 13 15 EXP. 090115 HQ1RG 0600BX10 090713-01.1
       
3.นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก ช่วงวัยที่ 2 MFG 210513 EXP 211114
       
4.นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ซินไบโอโพรเทก ช่วงวัยที่ 1 MFG 140613 EXP 141214
       
5.นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วงวัยที่ 2 ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก MFG 290513 EXP 291114
       
6.นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วงวัยที่ 2 วัย 6 เดือน-3 ปี ดูโปร ซูเปอร์มิกซ์ MFG 19.0713 10:42 EXP 190115 DFOCTO 0600BX90190713-01.4
       
7.นมดัดแปลงสำหรับทารก อายุตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี ช่วงวัยที่ 1 ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก MFG 220313 19:10 EXP 220914 HS1RG 18009300 220313-02.1
       
8.นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน-3 ปี ช่วงวัยที่ 2 ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก MFG 190713 15:40 EXP 190115 HS2RG 0600BX10 190713.01.1
       
9.นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วงวัยที่ 2 ไฮคิวพรีไบโอโพรเทก MFG 250713 10:06 EXP 250115 HQ2RG 0600BX10 250713-01.2
       
10.นมดัดแปลงสำหรับทารก อายุตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี ไฮคิว พรีไบโอโพรเทก MFG 150713 17.27 EXP 150115 HQ1RG 0600BX10 150713-01.2