ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ราชบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศใช้นโยบายหลักด้านสาธารณสุข 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมเต็มพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยตั้งเป้าให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้ยาแผนปัจจุบันลดลง 50% ภายใน 2 ปี 2.ปฏิรูประบบสุขภาพของสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ให้เป็นโรงพยาบาลสถานธรรม โดยวัดจากการที่ประชาชนรู้สึกถึงชีวิตและธรรมะของศาสนาที่ตนเองนับถือ เมื่อมาสถานพยาบาลแล้วรู้สึกสบาย และ 3.ใช้กระบวนการลูกเสือในการถ่ายทอดหลักการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ จ.ราชบุรี มีอยู่ 12,000 คน

"การแพทย์วิถีธรรมในที่นี้หมายถึง หลักการดูแลสุขภาพตามแนวทางของหมอเขียว หรือนายใจเพชร กล้าจน ที่จะเน้นเรื่องการพึ่งตนเอง ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายทำให้อาการดีขึ้น ก่อนที่จะประกาศใช้นโยบายนี้ใน จ.ราชบุรี ผมได้ศึกษาข้อมูล รวมทั้งสอบถามไปยังกระทรวงว่าสามารถใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ได้หรือไม่ มีคำตอบมาว่าใช้ได้ถือเป็นการแพทย์ทางเลือก" นพ.บุญเรียงกล่าว

นพ.บุญเรียงกล่าวว่า การดูแลสุขภาพตนเองของหมอเขียวมี 9 ข้อ คือ 1.รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น ย่านาง ใบเตย บัวบก หยวกกล้วย และผักบุ้ง เป็นต้น 2.กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 3.การสวนล้างลำไส้ใหญ่ ด้วยสมุนไพร 4.การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร 5.การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบด้วยสมุนไพร 6.ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง 7.รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 8.ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด และ 9.รู้พักให้พอดี

--มติชน ฉบับวันที่ 21 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--