บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์

  • สลด “สิงห์คำ เอื้อวิบูลย์ศรี” ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว หมออนามัยท่าสองยาง จ.ตาก ขับรถตกเหวเสียชีวิต ขณะไปมอบอุปกรณ์ให้ อสม. หมออนามัยทั่วประเทศระดมทุนช่วยเหลือครอบครัว เผยประวัติเป็นคนทำงานทุ่มเท ช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่ห่างไกล แม้เดินทางยากลำบาก เสี่ยงอันตราย จนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี 35 กำหนดการฌาปนกิจวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.นี้
    2016-03-20 09:26
  • รมช.สธ.เยี่ยมให้กำลังใจคุณตาที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังสูญเสียคุณยายมา 10 เดือน และอยู่กับศพ พร้อมส่งทีมจิตแพทย์จากสถาบันกัลยาราชนครินทร์ และทีมหมอครอบครัวจาก รพ.สต.ท่ากระชับ ดูแลสุขภาพกายและจิตถึงบ้านเป็นพิเศษ ยันคุณตาไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ขอให้เข้าใจข้อเท็จจริงและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตา ที่อยู่ในวัยสูงอายุและไม่ต้องการสร้างภาระแก่สังคมรอบข้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
    2015-04-03 08:34
  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ราชบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศใช้นโยบายหลักด้านสาธารณสุข 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมเต็มพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยตั้งเป้าให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้ยาแผนปัจจุบันลดลง 50% ภายใน 2 ปี 2.ปฏิรูประบบสุขภาพของสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ให้เป็นโรงพยาบาลสถานธรรม โดยวัดจากการที่ประชาชนรู้สึกถึงชีวิตและธรรมะของศาสนาที่ตนเองนับถือ เมื่อมาสถานพยาบาลแล้วรู้สึกสบาย และ 3.ใช้กระบวนกา
    2013-09-20 11:18