"หมอเกรียง"ยันบุกบ้านนายกฯ 26 พ.ย.นี้ อัด"รมว.สธ."เป็นบุคคลโมฆะ

Mon, 2013-11-25 19:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เดินหน้าค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ไม่สน "หมอชนบท" ด้าน "หมอเกรียง" นำทัพบุกบ้านนายกฯ กดดันรัฐบาล          

มติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีสหวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วม ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ กายภาพบำบัด   ยกเว้นตัวแทนแพทย์จากชมรมแพทย์ชนบท โดยวาระการประชุมพิจารณากรณีข้อเรียกร้องของชมรมแพทย์ชนบท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบประกาศค่าตอบแทนฉบับประชาคมสาธารณสุข โดยให้มีการแก้ไขเป็นฉบับของชมรมแพทย์ชนบทแทน ทั้งนี้  ก่อนการประชุม มีกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสังกัด สธ. ทั่วประเทศเกือบ 1,000 คน  เดินทางมารวมตัวกันบริเวณใต้อาคาร สป.สธ. เพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

นพ.ณรงค์ กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า  ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 8.1 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่มีการปรับสัดส่วนค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมในทุกวิชาชีพ จากเดิมใช้ฉบับ 4 และ 6  และเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานหรือพีฟอร์พี ฉบับที่ 9 ซึ่งเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพของงานเข้าไป  โดยทั้งสองฉบับจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระบบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในภาครัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธานพิจารณาชี้ขาดในวันที่ 29 พฤศจิกายน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ และประกาศใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เบื้องต้นได้ทำตามที่ชมรมแพทย์ชนบทเรียกร้องแล้ว โดยให้ปลัด สธ.นำข้อเรียกร้องของชมรมฯ เข้าที่ประชุมคณะทำงานค่าตอบแทนฯพิจารณา แต่ในเมื่อที่ประชุมไม่เห็นด้วย ก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นี้ เพราะในวันที่ 29 พฤศจิกายน ตนจะนำข้อเสนอของชมรมแพทย์ชนบทเข้าที่ประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ที่ตนเป็นประธาน  โดยที่ประชุมดังกล่าวจะมีหลายภาคส่วน ทั้งสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และยังมีตัวแทนจากสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) สถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น  ดังนั้น สิ่งที่ชมรมแพทย์ชนบทเรียกร้อง ตนก็ทำตามตามขั้นตอนแล้ว เมื่อที่ประชุมไม่เห็นด้วย ก็ต้องรอที่ประชุมอีกชุด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน จึงอยากขอร้องให้ชมรมแพทย์ชนบท เข้าร่วมการประชุม เพราะหากอยากได้ตามที่ขอก็ต้องมาช่วยกันผลักดัน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะดำเนินการอย่างไรในเมื่อชมรมแพทย์ชนบทยืนยันประท้วงหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 26 พฤศจิกายนี้  นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า  คงทำได้เพียงขอให้คิดดีๆ เพราะตนก็ทำตามข้อเสนอแล้ว และไม่อยากให้นำเรื่องนี้เกี่ยวโยงเป็นเรื่องการเมืองเพราะเป็นการบริหารจัดการภายในของ สธ. ซึ่งจริงๆ เมื่อทำถึงขนาดนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี  

ด้าน  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ขณะนี้คงต้องถือว่า นพ.ประดิษฐ เป็นโมฆะบุรุษ เพราะพูดกลับไปกลับมา ไม่เคยทำอย่างที่ได้พูดไว้ ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะซื้อเวลาไปวันๆ ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ชมรมแพทย์ชนบทจะเดินทางไปแสดงเจตนารมย์ที่บ้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ส่วนการที่จะบังคับให้กลุ่มแพทย์ชนบทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯถือเป็นการสร้างความแตกแยกในกลุ่มวิชาชีพ แบ่งแยกการปกครอง เพราะวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการสร้างพวกเป็นกันชนให้ตนเอง

ที่มา : www.matichon.co.th