ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยด้านการแพทย์เตรียมรวมตัวยื่นเรื่องระงับประกาศกรมบัญชีกลาง เหตุลดราคาการเบิกอวัยวะเทียม อาจทำให้ผู้ป่วยเสียสิทธิในการเข้าถึง และตัดสิทธิข้าราชการจ่ายส่วนเกินผ่าตัดต้อกระจก
       
เวบไซต์แมเนเจอร์รายงานว่า นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกประกาศการเบิกค่าอวัยวะเทียม เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2556 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.2557 ซึ่งค่าเบิกเวชภัณฑ์อวัยวะทดแทนมีการเพิ่มประเภทขึ้น แต่ปรับลดราคาลง เช่น การเปลี่ยนเลนส์ตา จากที่เบิกได้ 6,000 บาท เหลือ 2,000 บาท ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบ เสียสิทธิในการเข้าถึง และอาจต้องสำรองจ่ายเอง รวมถึงเป็นการลดราคากายอุปกรณ์โดยไม่มีการขอความเห็นมายังราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง ว่า เดิมทีประกาศดังกล่าว ก.คลัง จะมีการทำประชาพิจารณ์แต่ประสบปัญหาทางการเมือง จึงทำให้บางรายการที่ทางราชวิทยาลัยเสนอ ขาดหายไปและบางรายการสิทธิบางอย่างยังลดลง เช่น จากเดิมที่ให้สิทธิข้าราชการสามารถจ่ายส่วนเกินในการผ่าตัดต้อกระจกได้นั้น แต่ประกาศในวันที่ 4 ธ.ค. ระบุว่า ไม่สามารถทำได้
       
"อีกเรื่องที่ค่อนข้างกระทบคือระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากทาง ก.คลังมีระยะเวลาให้ปรับตัวน้อยกว่า 1 เดือนทำให้ขัดกับการทำงาน ที่จริงแล้วในการผ่าตัดต้อกระจกส่วนใหญ่สิทธิข้าราชการจะต้องใช้ระยะเวลาคอยผ่าตัดประมาณ 3-6 เดือน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้มีการหารือกับ ก.คลัง ซึ่งทางก.คลังก็จะยังให้ใช้ประกาศเดิมไปก่อนแต่สิ่งที่กังวลในขณะนี้คือเรื่องของความชัดเจน ดังนั้นในเรื่องนี้จึงต้องมีการหารือกันอีกครั้ง โดยในวันที่ 10 ม.ค.นี้ ตนก็จะเข้าไปร่วมหารือที่วุฒิสภาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป” นพ.ไพศาล กล่าว
       
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยการแพทย์ จะทำเรื่องเพื่อขอให้มีการระงับประกาศเรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อน โดยในวันที่ 10 ม.ค.ที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดอัตราการเบิกจ่าย ค่ายา สำหรับสิทธิสวัสดิการข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ที่รัฐสภาด้วย