ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี และประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ยืนยัน เลนส์แก้วตาเทียมบัตรทองได้มาตรฐาน แจง สปสช.ไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม เพียงแต่ประกาศคุณลักษณะของเลนส์และให้ รพ.ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณากำหนดคุณลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งมีผู้แทนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เข้าร่วมด้วย ระบุข้อมูลเผยแพร่โจมตีเลนส์บัตรทอง น่ามาจากความเข้าใจผิดและช่องว่างการสื่อสารทำข้อมูลตกหล่นได้

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี และประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยภายใต้สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า กรณีนี้ขอแสดงความเห็นในฐานะจักษุแพทย์คนหนึ่ง ซึ่งทำงานอยู่ รพ.ราชวิถี ว่าเลนส์แก้วตาเทียมในชุดสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการนั้น เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอยู่แล้ว ทั้งเลนส์แก้วตาเทียมแบบนิ่มและแบบแข็ง ซึ่งเลนส์ชนิดนิ่มเป็นเลนส์พับได้เหมาะกับการผ่าตัดแผลเล็ก ส่วนเลนส์แข็งเหมาะกับการผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ การใช้เลนส์ขึ้นอยู่กับลักษณะต้อกระจกของผู้ป่วยแต่ละคนว่าเหมาะสมกับเลนส์ชนิดใด

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า เท่าที่ทราบ สปสช.ไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม เพียงแต่ประกาศคุณลักษณะของเลนส์และให้ รพ.ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณากำหนดคุณลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งมีผู้แทนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เข้าร่วมด้วย 

“ข้อมูลที่ระบุถึงเลนส์แก้วตาเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้มาตรฐานนั้น คิดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด และอาจมีช่องว่างการสื่อสารที่ทำให้ข้อมูลตกหล่นได้ แต่เชื่อว่าทุกคนที่มองเรื่องนี้ต่างหวังดีต่อผู้ป่วยและประเทศ เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างมีข้อเท็จจริงก็น่าจะมีการประสานให้เกิดความเข้าใจกันได้”  นพ.ไพศาลกล่าว และว่า ในส่วนที่เกรงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อผู้ป่วยและประชาชนนั้น มองว่าในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อน เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสื่อสารที่รวดเร็วบางครั้งอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ จึงต้องรอบด้านในการรับข้อมูลต่างๆ