เลนส์แก้วตาเทียม

 • ผอ.รพ.บ้านแพ้ว ยันโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกลดผู้ป่วยลงได้จริงจาก 50% เหลือ 20% แนะดึงราชวิทยาลัยจักษุแพทย์คุมจริยธรรมหมอตาให้ผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ อย่าผ่าพร่ำเพรื่อเพียงเพราะหวังเบิกเงินจาก สปสช.
  2016-09-14 12:25
 • สปสช.แจงแนวทางบริหารจัดการสิทธิประโยชน์รักษาตาต้อกระจกปี 60 เดินตามนโยบายบอร์ด สปสช.ให้ความสำคัญสูงสุดแก้ปัญหาตาบอด สายตาเลือนราง ส่งเสริมตรวจคัดกรอง ส่วนโปรแกรม VISION2020 ตามแนวทาง Service Plan ของ สธ.นั้น สปสช.ไม่ได้ประกาศยกเลิก อยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้สูงสุด ไม่เพิ่มภาระหน่วยบริการ
  2016-09-13 22:08
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจสายตาคนไทย พบตาบอดกว่า 3 แสนคน สาเหตุอันดับ 1 เกือบร้อยละ 70 เกิดมาจากต้อกระจก เร่งป้องกัน อบรม อสม. 250,000 คน ให้เชี่ยวชาญในการใช้ “แผนอักษรตัวอี” ตรวจค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติสายตาในชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย เพื่อนำเข้าสู่ระบบรักษาทันการ เน้นหนักใน 2 กลุ่มใหญ่พิเศษเสี่ยงเกิดตาบอดรวม 13 ล้านคน คือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  2016-05-11 21:21
 • หัวหน้าโครงการประเมินนโยบายสุขภาพ สธ.แจง เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในระบบบัตรทองมีคุณภาพ ประธานกรรมการเป็นจักษุแพทย์อาวุโสได้รับการยอมรับในวงการ ยัน สปสช.ไม่ได้ทำหน้าที่จัดซื้อ แต่ช่วย รพ.ต่อรองราคาจนได้ถูกลงกว่าครึ่ง เหตุจากงานวิจัย HITAP ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยตาต้อกระจกบัตรทองมีปัญหาเข้าถึงเลนส์แก้วตาเทียม จึงมีข้อแนะนำให้ สปสช.จัดการต่อรองราคา เพื่อให้ได้ถูกลง 5 ปีช่วยประหยัดงบกว่าพันล้านบาท
  2016-05-10 13:15
 • จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี และประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ยืนยัน เลนส์แก้วตาเทียมบัตรทองได้มาตรฐาน แจง สปสช.ไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม เพียงแต่ประกาศคุณลักษณะของเลนส์และให้ รพ.ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณากำหนดคุณลักษณะของเลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งมีผู้แทนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เข้าร่วมด้วย ระบุข้อมูลเผยแพร่โจมตีเลนส์บัตรทอง น่ามาจากความเข้าใจผิดและช่องว่างการสื่อสารทำข้อมูลตกหล่นได้
  2016-04-30 12:45
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์รักษาโรคจอประสาทตา 12 เขตสุขภาพ ระยะแรกนำร่องในโรงพยาบาล 4 ภาคที่มีความพร้อม เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมที่พบได้ประมาณกว่าร้อยละ 10 ของประชากร พบมากใน 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา เด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุที่จอประสาทตาเสื่อมตามวัย ป้องกันไม่ให้ตาบอด 
  2016-04-18 17:00
 • รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ส่งมอบ 6 บริการสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีมะแม แก่ประชาชนทั่วไทย ทั้งสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เน้นดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายชีวิต อบอุ่นเหมือนเครือญาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุน และสร้างสรรค์รากหญ้า
  2014-12-16 18:53