ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 28 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในปีนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล จำนวน 4 คน จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 64 คน จาก 28 ประเทศ สาขาการแพทย์ ได้แก่ 1.ศ.นพ.เดวิด ดี.โฮ และ นพ.แอนโทนี ฟอซี สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายบารอนปีเตอร์ ปิอ็อต และ นพ.จิม ยอง คิม

ทั้งนี้ ศ.นพ.เดวิด ดี.โฮ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยโรคเอดส์เอรอนไดอะมอน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลแรกที่ผลักดันให้ใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดผสมหลายตัวในการรักษาผู้ได้รับเชื้อเอชไอวี เพื่อควบคุมไวรัสไม่ให้แบ่งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.แอนโทนี ฟอซี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา มีผลงานวิจัยโดดเด่นในการเข้าใจกลไกการติดเชื้อเอชไอวี มีแนวคิดในการให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีชนิดผสมหลายตัว ตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้แบ่งตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.บารอนปีเตอร์ ปิอ็อต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร มีบทบาทในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2523 รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ป้องกันและกดดันให้ปรับลดราคายาต้านไวรัส ทำให้มีการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยเชื้อเอชไอวีในประเทศยากจนมากขึ้น

นพ.จิม ยอง คิม อดีตผู้อำนวยการแผนกเอชไอวี องค์การอนามัยโลก ระหว่างปี 2547-2549 เป็นผู้นำในการผลักดันให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างถ้วนหน้า และผลักดัน "แผนริเริ่ม 3 ใน 5" ให้ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดผสมหลายตัว จำนวน 3 ล้านคน ซึ่งบรรลุผลในปี ค.ศ.2007 เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลก

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--