ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สยามธุรกิจ - ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกิจกรรม " เดินวิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา" อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ขณะเดียวกันการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญอีกด้วย

ด้านคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ แม้ว่าเทคโนโลยีการรักษาจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องก็ไม่อาจเอาชนะโรคทั้งสองนี้ได้ ทางที่ดีที่สุด คือ การป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการส่งเสริมและป้องกันโดยการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมความรู้ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง

สำหรับปีนี้ มีการกำหนดให้ใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง ใน 3 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ"ฯ และสวนจตุจักร โดยการแข่งขันประกอบด้วย การวิ่งระยะควอเตอร์มาราธอน (10.5 กิโลเมตร), การแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชน (3 กิโลเมตร) และกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ (3 กิโลเมตร) นอกจากนี้ มีการรณรงค์ให้นักวิ่งนำของมาบริจาคด้วยท่านละ 1 ชิ้น ทำให้งานวิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะนอกจากผู้ร่วมงานจะได้สุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายแล้ว ยังถือเป็นการได้ทำบุญอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 - 18 ก.พ. 2557