ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามนโยบาย การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)ของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2555-2560 ได้วางแผนพัฒนาให้โรงพยาบาลราชบุรี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจ และโรคมะเร็งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เนื่องจากพบว่าประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการตายจากโรคมะเร็ง สูงเป็นอันดับ 1 คือ 91 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนโรคหัวใจเป็นสาเหตุ การตายอันดับ 7 คือพบ 16 รายต่อ 1 แสนคน

ในปีงบประมาณ 2557 นี้ กระทรวง สาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 470 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และรังสี วินิจฉัยที่โรงพยาบาลราชบุรี   เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ภายในอาคารนี้ จะมีแผนก รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย ห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัดหัวใจ ห้องไอซียู หอผู้ป่วย   สำนักงานแพทย์ คาดแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการรักษาได้ภายในปี 2560 ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะเป็นแม่ข่ายดูแลประชาชนใน 8 จังหวัดซึ่งมี 5 ล้านกว่าคน ได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปยังสถานบริการที่อยู่นอกเขต เช่นในกทม. ซึ่งยุ่งยาก เสียเวลา อาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตเนื่องจากความล่าช้าในการ รอคอยรักษา และยังเป็นการเพิ่มภาระ ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติอีกด้วย--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557