โรงพยาบาลราชบุรี

 • ทีมพัฒนาโปรแกรมระบบคิว "ฮุกกะ" เผย พร้อมให้โรงพยาบาลต่างๆ ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ฟรี ไม่จำกัดว่าต้องเป็นโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 เท่านั้น ชี้ตอบโจทย์ตัวชี้วัด สธ. ในเรื่อง Smart Hospital อีกทั้งช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล
  2019-07-12 07:11
 • ทีม IT โรงพยาบาลราชบุรี พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Hygge Medical Service” สำเร็จ หวังยกระดับบริการ แก้ปัญหาคิวยาว-แออัด ขณะที่ “เขตสุขภาพ 5” นำร่องใช้แล้ว 10 แห่ง คาดภายใน ก.ค.นี้ ครบถ้วนทุกสถานพยาบาล
  2018-04-24 08:40
 • “นพ.ทรงพล” ผอ.รพ.ราชบุรี เผยการดำเนินงานศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเขต 5 ช่วยแก้ปัญหา รพช.ส่งต่อมา รพศ./รพท.ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เต็มร้อย เหตุ ทรัพยากร คน เงิน ของ ยังไม่เพียงพอ แต่เขต 5 แก้ปัญหาด้วยการสำรวจทรัพยากรแต่ละ รพ. และโรคที่เกินศักยภาพการรักษาในเขต พร้อมบูรณาการส่งต่อนอกสังกัด สธ. ชี้ต้องหาเจ้าภาพวางแผนแม่บทดำเนินการ ประสานส่งต่อทั้งในและนอกสังกัด แชร์ทรัพยากรร่วมกัน อาจเป็น สธ.หรือ 3 กองทุนก็ได้
  2016-01-11 12:01
 • ผอ.รพ.ราชบุรี ชี้ต้นตอปัญหา รพ.แออัด ทรัพยากรในระบบ ทั้งคน เงิน ของ มีจำกัด ไม่พอรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น จากสิทธิประกันสุขภาพทั้ง บัตรทอง ขรก. และ สปส. ซึ่งช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่มและเป็นเรื่องที่ดี ส่งผลกระทบบริการไม่เพียงพอ ทำคิวผู้ป่วยยาวเหยียด ระบุปัญหาพยาบาลขาดวิกฤตสุด เฉพาะ รพ.ราชบุรี ตามเกณฑ์ FTE ยังขาด 300 คน แต่ภาระงานหนัก ทำพยาบาลไหลออกจากระบบ ชี้ไทยได้รับการยอมรับในระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ทรัพยากรที่จำกัด อะไรที่ขาดเราต้องเพิ่ม แนะต้องมองภาพรวมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบเดินหน้าได้
  2015-07-27 16:17
 • องคมนตรี เปิดอาคารสวนหัวใจและอาคารรังสีรักษา รพ.ราชบุรี ดูแลผู้ป่วยหัวใจและมะเร็งในเขตพื้นที่ ลดการส่งต่อ ด้าน สปสช. สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ ช่วยเพิ่มเข้าถึงการรักษายิ่งขึ้น 
  2014-07-08 10:22
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามนโยบาย การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)ของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2555-2560 ได้วางแผนพัฒนาให้โรงพยาบาลราชบุรี เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจ และโรคมะเร็งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เนื่องจากพบว่าประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการตายจากโรคมะเร็ง สูงเป็นอันดับ 1 คือ 91 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนโรคหัวใจเป็นสาเหตุ การตายอันดับ 7 คือพบ 16 รายต่อ 1 แสนคน
  2014-02-24 17:21
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดงบประมาณ 470 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลราชบุรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติ จะเสร็จในปี 2560 เผยขณะนี้พบประชาชนใน8 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงครามมีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 คือ อัตรา 91 คนต่อ 1 แสนคน   ส่วนโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับ 7 คือ พบ 16 คนต่อ 1 แสนคน
  2014-02-21 13:32